وزیر دفاع اسرائیل در تماس با سران یهودیان آمریکایی لاتین هشدار داد مواظب اقدام تعرضی رژیم ایران باشند

وزیر دفاع اسرائیل در گفتگویی از راه دور که با سران جوامع یهودی کشورهای آمریکای لاتین داشت، به آنها هشدار داد که ممکن است رژیم ایران در صدد برآید برای انتقام جویی نسبت به هلاکت محسن فخری زاده که به اسرائیل نسبت داده شده، به اقدامات تخریبی در مراکز یهودی در آن کشورها دست بزند.

در این مکالمه که از طریق زوم انجام گرفت، بنی گانتس با سران کشورهایی که دارای جامعه یهودی هستند سخن گفت و ضمن شادباش عید حنوکا، به آنها تذکر داد که رژیم ایران در صدد برآید توانست حزب الله و عوامل تروریستی خود در آمریکای جنوبی، مراکز یهودی را در یکی از کشورهای آمریکای لاتین مورد تعرض قرار دهد.

تقریبا در همه این کشورها جوامع یهودی وجود دارد. ولی مهمترین مراکز آن ها در آرژانتین، برزیل و مکزیک می باشد.

بیست و هشت سال پیش، سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در حمله تروریستی عوامل حزب الله که از رژیم ایران دستور گرفته بودند با خاک یکسان شد و دو سال پس از آن، کانون همیاری یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس بود که هدف یک حمله مشابه قرار گرفت و بکلی ویران گردید. در این دو انفجار صدها نفر کشته یا زخمی شدند.

سالیان دراز تحقیق از جانب مقامات آرژانتین، جای تردید باقی نگذاشت که این دو جنایت به دستور رژیم ایران و توسط عوامل حزب الله صورت گرفته است. ولی رژیم ایران تا امروز هرگونه دخالتی را تکذیب می کند.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل گفته بود که امکانات انتقام جویی رژیم ایران در داخل اسرائیل و یا توسط حزب الله لبنان و یا از خاک سوریه بسیار ضعیف است و از این رو تصور می رود که حکومت ایران فعالیت انتقام جویانه خود را متوجه جوامع یهودی در کشورهای خارج سازد.

این نخستین بار است که وزیر دفاع اسرائیل در یک تماس مستقیم با رهبران جوامع یهودی در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، به آن ها هشدار می دهد که بر شدت مراقبت ها و تدابیر لازم برای جلوگیری از این عملیات احتمالی تعرضی بکوشند.