وزیر دفاع اسرائیل گفت:ملت ایران یک ملت هوشمند است که منافع خود و کشورش را به درستی می شناسد.

وزیر دفاع اسرائیل، اویگدور لیبرمن گفت:از دیدگاه او، ایرانیان یک ملت باستانی و دارای یک فرهنگ غنی هستند و پیشینه طولانی همکاری و دوستی با ملت اسرائیل دارند و او به امید روزی است که بتوان این همکاری را از سر گرفت.

وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو پیام اسرائیل در روز سه شنبه (دیروز) بیان داشت. او در ابتدای این مصاحبه از مبالغ کلانی سخن گفت که حکومت ایران در راه عملیات دخالت آمیز جنگی خود در کشورهای همسایه هزینه می کند و از نیازهای ملت ایران غافل می ماند و پول ملت را به هدر می دهد.

اویگدور لیبرمن که در این مصاحبه با منشه امیر سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که او نسبت به مردم ایران چه می اندیشد، گفت:

«به باور من، ملت ایران یک ملت باستانی و ارائه دهند یک تمدن بزرگ است. ما همچنین می دانیم که از هزاران سال پیش بین دو ملت ایران و اسرائیل دوستی و همکاری برقرار بوده است و حتی امروز در جریان تظاهرات و اعتراض ها، این نکته را مشاهده می کنیم. من ملت ایران را ملتی هوشمند می دانم که خواهان همزیستی و دوستی با همسایگان خویش است  ایرانیان به آینده کشور خود، خانواده خود و فرزندان خویش می اندیشند و بنابراین، ما امیدواریم که همان همکاری و رابطه مستحکمی که در گذشته بین دو ملت اسرائیل و ایران برقرار بوده، و تا کنون پایدار مانده، دوباره خود را نشان دهد. من اطمینان دارم که دوران بهتری در انتظار ماست و دیرنخواهد بود روزی که بتوانیم به همان دوستی دیرین و همکاری های ثمربخی که تا پیش از انقلاب اسلامی بین دو ملت برقرار بود، باز گردیم».

منشه امیر در این بخش از مصاحبه پرسید: «در تظاهرات و اعتراض های اخیر، از زبان مردم ایران شعازهایی چون “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” شنیدیم و یا شعاری چون “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن” و حتی شعار “مرگ بر فلسطین” از زبان این تظاهرکنندگان شنیدیم. در این باره چه می گوئید؟

وزیر دفاع در پاسخ گفت:

«باور من آن است که ملت ایران دارای حس تشخیص بسیار سالمی است.  ایرانیان قدرت درک دارند و قدرت تشخیص دارند. آنان می دانند که غیرقابل قبول است که رژیم ایران چهارده میلیارد دلار در سوریه هزینه کند،  و این در حالی که با چنین مبلغی امکان داشت بسیاری از تنگناهای زندگی مردم ایران را برطرف کرد. از دیدگاه من، این یک اقدام بسیار نابخردانه است که رژیم ایران بیاید و در جنگ سوریه و در نبردهای یمن و جاهای دیگر چهارده میلیارد دلار هزینه کند،  و به حزب الله پول بدهد. من می دانم که ملت ایران به این امر واقف است و من می دانم که نسل جوان ایرانی این بابسامانی ها و آن چه را که در منطقه و جهان می گذرد می بیند و مشاهده می کند که رژیم در داخل ایارن چه می کند و خواهان آن است که توان مالی ایران در جهت صحیح هزینه شود. از دیدگاه من، ملت ایران خواهان جنگ نیست، بلکه می خواهد که با ملت های دیگر و ازجمله اسرائیل دارای همکاری های گسترده در زمینه اقتصادی و دانش و تکنولوژی باشد، و نه همکاری در رشته های جنگی و موشکی».

وزیر دفاع گفت:

«با توجه به مطالیی که بیان کردم، من برای ملت ایران احترام بسیار قائل هستم . زیرا این ملت علیرغم سرکوب  و بیرحمی حکومت، همچنان به خیابان می آید و به عملیات اعتراضی دست می زند و خواسته ها و مواضع خویش را بیان می کند. از دیدگاه من، ملت ایران را باید ستایش کرد که چنین آمادگی هایی دارد و این درحالی که آنان از خشونتگری رژیم آگاهی دارند و می دانند که ممکن است مورد ضرب و شتم قرار گیرند و آن ها را بازداشت کنند. این تصمیم شجاعانه ملت ایران است».

آخرین بخش از مصاحبه آقای منشه امیر با وزیر دفاع، در برنامه امروز (پنجشنبه) به آگاهی شنوندگان رادیو پیام اسرائیل خواهد رسید. ولی سخنان وزیر دفاع در این مصاحبه، به زبان عبری، به طور کامل در وبسایت ما به نشانی رادیس دات اورک در اختیار کاربران قرار دارد.

یک دیدگاه

Comments are closed.