وزیر دفاع حکومت اسلامی گفت:هزینه دفاعی ما از بسیاری از کشورهای جهان کمتر است

جسن روخانی در هواپیمای نظامی(انتشار این تصویر باموجی از طنز از طرف مردم مواجه شد)

امیر حاتمی وزیر دفاع دولت اسلامی گفت    وی افزود تلاش کردیم در چارچوب نیازها و اولویت ها بخش دفاعی خود را تقویت کنیم و این کار را با کمترین هزینه انجام می‌دهیم.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگان های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی وزیر دفاع که در مراسم روز صنعت دفاعی در نمایشگاه هوایی تهران سخنرانی می کرد گفت: دشمنان حکومت اسلامی که دشمنان قسم خورده هستند تلاش می‌کنند فرصت‌ها را از دست ما خارج کنند.

وی درباره  این فرصت ها هیچگونه توضیحی نمی‌دهد ولی می‌گوید: آمریکایی‌ها تلاش گسترده ای دارند که ظرفیت‌های ژئوپلتیک ما را دچارفرسایش کنند حتی آنها می‌خواهند با ایجاد  خطوط پر هزینه انرژی در اطراف کشور ما فرصت‌های ما را تحت شعاع قرار دهند اما با درایت رهبر انقلاب و دولتمردان توانسته‌ایم قدرت نظامی آنها را بی اعتبار کنیم و امروز کسی حرف از جنگ و تهدید نظامی نمی زند. وزیر دفاع اسلامی گفت: بخش دفاعی ماه تا از کشورهای کوچکتر از ما نیز کمتر است.

وزیر دفاع از طرح میزان بودجه نظامی و دفاعی و هزینه های آن خودداری کرد ولی تحلیلگران مسائل ایران می گویند ادعای وزیردفاع حکومت اسلامی ظاهری می باشد چراکه سپاه پاسداران پول‌های کلانی از دولت دریافت می‌کند بی آن که حساب و کتابی داشته باشد و از طریق بنادرای که در اختیار خود دارد بخش اعظم کالاها و اجناس قاچاق وارد ایران می کند و درآمدهای هنگفت آن را نیز به دست می‌آورد و اگرمجموعه این درآمدها را در نظر بگیریم می‌بینیم که حکومت اسلامی بالاترین هزینه ها و بودجه را صرف نیروهای مسلح خود می کند.