وزیر دفاع می گوید که ارتش اسرائیل برای رویارویی با خطرات سه جانبه از ایران و لبنان و غزه آمادگی دارد

اویگدور لیبرمن وزیر دفاع ارزیابی های ژنرال گادی آیزنگوت رئیس ستاد کل ارتش را مورد تائید قرار داد و از جمله گفت که ارتش اسرائیل هرگز مانند امروز برای رویارویی با دشمنان آمادگی نداشته است

در پاسخ به این پرسش که آیا ارتش اسرائیل برای رویارویی با جنگ در همه جبهه ها آمادگی دارد، اویگدور لیبرمن وزیر دفاع ارزیابی های ژنرال گادی آیزنگوت رئیس ستاد کل ارتش را مورد تائید قرار داد و از جمله گفت که ارتش اسرائیل هرگز مانند امروز برای رویارویی با دشمنان آمادگی نداشته است.

فرض ارتش اسرائیل آن است که کشور از سه جهت مورد حمله همزمان قرار گیرد. فرض آن است که حزب الله از شمال، سپاه پاسداران حکومت ایران از خاک سوریه، و حماس از ناحیه غزه، به طور همزمان رشته تعرضات نظامی را علیه اسرائیل آغاز کنند که با حملات موشکی و راکتی نیز همراه باشد.

ارتش اسرائیل اخیرا میزان آمادگی خود را برای رویارویی با چنین وضعی مورد آزمون قرار داد.

یک کارشناس برجسته نظامی که در ارتش عضویت ندارد ، ولی از جانب دولت، مسؤول رسیدگی به شکایات سربازان می باشد در یک گزارش مفصل ابراز نگرانی کرده بود که ارتش اسرائیل فاقد آمادگی لازم می باشد.

وی ژنرال یتسحاک بریک نام دارد که جزو امیران بخش ذخیره ارتش اسرائیل می باشد. ولی از سال ها پیش خدمت خود را در صفوف ارتش به انجام رسانده است.

این گزارش مورد بررسی کامل مقامات ارشد فرماندهی قرار گرفت و ژنرال آیزنکوت در نامه مشترکی همراه با فرماندهان شاخه های شمال، مرکز و جنوب ارتش به دولت تسلیم کرد، این ارزیابی را نادرست خواند  و اعلام داشت که ارتش از آمادگی کامل برخوردار دارد.

برخی آگاهان می گویند که سرپرست شکایات سربازان، از داخل ارتش و توانایی های نظامی آن اطلاعات کاملی ندارد و ابراز نگرانی های او قابل قبول نیست.

وزیر دفاع امروز (چهارشنبه) از گزارش رئیس ستاد جانبداری کرد و اعلام داشت که پس از انجام بررسی های لازم، می تواند با قاطعیت بگوید که ارتش اسرائیل هرگز مانند امروز، برای رویارویی با خطرات نظامی و امنیتی، آمادگی نداشته است.