وزیر دفاع هشدار داد که ارتش اسرائیل ممکن است نه فقط در سوریه، بلکه درکشورهای دور نیز اقدام کند

وزیر دفاع اسرائیل گفت که اگر امنیت اسرائیل به خطر افتد، ارتش دفاعی اسرائیل عملیات خود را به خاک سوریه محدود نمی کند، بلکه خطر را در هر نقطه ای که باشد، ریشه کن خواهد ساخت.

اویگدور لیبرمن که با خبرنگاران سخن می گفت، به صراحت از ایران نام نبرد. ولی آگاهان می گویند که این نخستین بار است که وزیر دفاع اسرائیل به صراحت می گوید که اگر امنیت اسرائیل به خطر افتد، ارتش اسرائیل در آن سوی مرزها نیز به عملیات خواهد پرداخت.

وزیر دفاع در گزارش طرفدار حمله نظامی به هدف نابود کردن تاسیسات اتمی رژیم ایران بوده، ولی از هنگامی که ریاست وزارت دفاع را به دست گرفته، چنین سخنی نگفته است – به ویژه آن که پس از امضای برجام، لزروم نابود کردن تاسیسات هسته ای رژیم ایران، تا حدود زیادی منتفی شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نیز هفته پیش بدون بردن نام حکومت اسلامی ایران، که همچنان از نابودی اسرائیل سخن می گوید، گفته بود که هرکس درصدد آسیب رساندن به اسرائیل برآید، خود آسیب دید و آن کس که بخواهد اسرائیل را نابود کند، خود نابود خواهد شد.

معلوم نیست که وزیر دفاع به چه علنی از امکان حمله به دشمنان اسرائیل در فاصله دوری از مرزهای این کشور سخنگفت. اویگدور لیبرمن هفته پیش نیز هنگام رونمایی از موشک جدیدی که به زودی قرار است در اختیار ارتش اسرائیل قرار گیرد، گفته بود که اسرائیل باید موشک های دوردست نیرومند نیز داشته باشد، تا به دشمنان را، حتی در دورترین فاصله، هنگامی  که قصد تعرض نسبت به خاک اسرائیل را دارند سرجای خود بنشاند.