وزیر دفاع پیشین اسرائیل: مسؤولیت حزب الله در وقوع فاجعه انفجار در بندر بیروت، تردید ناپذیر است

وزیر دفاع پیشین اسرائیل می گوید این ادعای حسن نصرالله که حزب الله لبنان در امور بندر بیروت دخالتی نداشته و حتی بندر اسرائیلی حیفا را بهتر از بندر بیروت می شناسد، یک دروغ آشکار است و کاملا عکس واقعیات است.

ژنرال نیروهای ذخیره، موشه یعلون، که تا سه سال پیش وزیر دفاع بود و از این سمت کناره گیری کرد، در دوران خدمت خود، فعالیت های نظامی حزب الله در لبنان را از نزدیک دنبال می کرد و در این زمینه آگاهی های بسیار دارد.

ژنرال یعلون که سخنان او در سامانه خبری عرب زبان “اِلاف” انتشار یافت که یکی از بزرگترین رسانه های خبری کشورهای عرب است، از جمله گفت که به درستی می داند که حزب الله انبارهای بزرگ اسلحه در بندر بیروت نگهداری می کرده است.

حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان، در سخنان دیروز خود ادعا کرد که هیچ گونه ارتباطی با بندر بیروت ندارد – در حدی که بندر حیفا در شمال اسرائیل را بهتر از بندر بیروت می شناسد.

این ادعا در حالی عنوان می شود که حزب الله در طول خط ساحلی بیروت و بندر بزرگ پایتخت لبنان دارای انبارهای بزرگ اسلحه است که در آن ها انواع موشک و خمپاره و جنگ افزارهای قابل انفجار دیگری را نگاهداری می کند.

موشه یعلون که عضو پارلمان اسرائیل از جانب حزب اپوزیسیون “یش عاتید” (آینده ای هست)، می باشد، در گفتگوی با رسانه اِلاف که متعلق به عربستان سعودی می باشد، این احتمال را مطرح ساخت که انفجار در بندر بیروت در مخازن تسلیحاتی حزب الله و به مسؤولیت آن گروه روی داده است.

حزب الله چندبار در گذشته از بندر بیروت به سوی ناوچه های جنگی اسرائیل که به خاک لبنان نزدیک شده اند، موشک شلیک کرده است که در یک مورد، موشک به هدف اصابت کرد و خساراتی به ناوچه اسرائیلی وارد آورد.

وزیر دفاع پیشین اسرائیل، با قاطعیت گفت که حزب الله نمی توانسته است از وجود یک انبار بزرگ نیتراتِ آمونیوم در بندر بی اطلاع بوده است. در ضمن بعید نیست که حزب الله این مواد را برای  ساخت بمب دستی نگاهداری می کرده است.

ژنرال یعلون گفت که لبنان، از دیرباز موجودیت خود را به عنوان یک کشور مستقل از دست داده و حزب الله به یاری مالی و تسلیحاتی رژیم ایران، کشور لبنان را به اسارت گرفته است.

وزیر دفاع پیشین اسرائیل در پایان گفتگو با این سامانه خبری متعلق به عربستان گفت که اسرائیل با ملت لبنان ستیزی ندارد و برعکس خواهان زندگی مسالمت آمیز در کنار آن مردمان است و این حزب الله لبنان است که به ماموریت از جانب رژیم ایران، و با امید واهی نابودی اسرائیل، لبنان را به یک انبار بزرگ اسلحه مبدل ساخته است.