وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده می گوید که تنها راه برقراری آرامش، تغییر رژیم در ایران است

هم زمان با ادامه مانور دریایی مشترک بین ایران، روسیه و چین، وزیر نیروی دریایی آمریکا، توماس مادلی گفت که رژیم ایران قادر است به هرگونه عملیات تحریک آمیز در حوزه خلیج فارس دست بزند و تنگه هرمز و یا هر نقطه دیگر منطقه را به آشوب بکشاند.

این مقام ارشد آمریکایی، دستگاه حاکمه و نیروهای مسلح رژیم ایران را متهم ساخت که هر لحظه که اراده کنند، می توانند به انواع اقدامات تحریک آمیز دست بزنند.

توماس مادلی این دیدگاه را مطرح ساخت که برای برقراری آرامش در منطقه، باید رژیم کنونی برافتد و حکومت دیگری بر سر کار آید که بتوان با آن به گفتگو پرداخت. او گفت: «هیچ چیز جز تغییر رژیم نمی تواند چاره ساز باشد و مذاکره هنگامی امکان پذیر است که افرادی با لحن متفاوت سر کار باشند». او گفت: تنها به این شیوه است که رژیم ایران اقدامات تحریک آمیز خود را متوقف خواهد ساخت.

این یکی از موارد معدودی است که یک مقام رسمی آمریکایی از تغییر رژیم در ایران جانبداری می کند و می گوید که تنها به این وسیه است که می توان فتنه گری های رژیم در منطقه را متوقف ساخت.

محافل خبری آمریکایی می گویند که در هشت ماه اخیر ایالات متحده چهارده هزار نیروی تازه نفس به خاورمیانه فرستاده است تا بتوانند تحریکات احتمالی از جانب حکومت ایران را متوقف سازد.

با این همه وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده، در ادامه سخنانش اذعان کرد که دولت واشنگتن سیاست قاطعی در برابر تحریکات دریایی حکومت ایران در حوزه خلیج فارس در پیش نگرفته، و درباره علت آن گفت که در حال حاضر اولویت ایالات متحده مقابله با خطرات از جانب چین است و نباید توجه امنیتی آن کشور از این جریان منحرف شود. ولی گفت که ایالات متحده یک ناوهواپیمابر را به مدت ده ماه به آن آب ها فرستاد.

آگاهان می گویند که این ناو هواپیمابر از ورود به خلیج فارس خودداری ورزید و در آب های دریای عرب مستقر گردید، زیرا برای دسترسی به خاک ایران، نیازی به حضور در خلیج فارس نداشت.

در یک سال اخیر شش نفتکش بین المللی مورد تعرض حکومت ایران قرار گرفت و یک پهپاد اطلاعاتی آمریکا سرنگون شد و تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان مورد حمله موشکی قرار گرفت و در هیچ یک از این موارد ایالات متحده واکنش جنگی علیه رژیم ایران نشان نداد.

2 دیدگاه‌

  1. خواهشا فروش نفت را به صفر برسانید که اخوندها از پول فروش ان نتوانند حقوق ادمکشان حرفه ای را برای به قتل رساندن جوانان ما بدهند.

Comments are closed.