وزیر پیشین اسرائیلی به اتهام جاسوسی خطرناک برای رژیم ایران دستگیر شده است

پلیس اسرائیل یکی از وزیران پیشین را به اتهام جاسوسی به سود رژیم اسلامی ایران بازداشت کرد. این فرد نه تنها متهم است که اطلاعات مهمز در اختیار حکومت ایران قرار داده، بلکه یکی از ماموریت های او تلاش برای بسیج کردن افرادی در داخل اسرائیل به هدف گسترش شبکه جاسوسی بوده است.

این بازداشت در زمانی صورت می گیرد که احتمال رویارویی نظامی بین اسرائیل و حکومت ایران به سطح بالایی رسیده است.

در کیفرخواستی که علیه این وزیر سابق انتشار یافته، یکی از وخیم ترین اتهامات در تاریخ محاکمات در اسرائیل به وی وارد آمده و آن “خیانت به کشور در شرائط جنگی و کمک به دشمن” می باشد که مجازات آن بسیار سنگین است.

سخن از فردی که تحصیلات پزشکی داشته و در سال های دهه نود قرن بیستم وزیر انرژی در کابینه یستحاک رابین و شیمعون پرس بوده است و گونن سِگِب Gonen Segev نام دارد.

او پس از گذراندن پنج سال زندان در اسرائیل، روانه نیجریه شد و در آن کشور به طور دائم ساکن گردید.

گونن سگب متهم است که حدود شش سال پیش با حکومت ایران ارتباط برقرار ساخته و حاضر شده بود اطلاعات خود را در اختیار رژیم قرار دهد. با آن که ممکن است این اطلاعات کهنه و متعلق به بیست سال پیش باشد، ولی به طور اصولی ممکن است وخیم تلقی شود.

این وزیر پیشین در طول شش سال اخیر با عوامل جاسوسی حکومت ایران در کشورهای مختلف دیدار کرد. او همچنین متهم است که بارها تلفنی با افرادی که در گذشته سمت های امنیتی در اسرائیل داشته تماس گرفته و کوشیده بود آن ها را بدون آن که بگوید برای کدام کشور کار می کند، به دام بیاندازد.

مقامات اسرائیلی می گویند که هنوز معلوم نیست که گونن سگو چه نوع اطلاعاتی در اختیار عوامل جاسوسی حکومت ایران قرار داده و چه زیانی به امنیت اسرائیل وارد امده است. ولی خود او در بازپرسی، ضمن پذیرفتن همه اتهامات، ادعا کرده که قصدش از همکاری با رژیم ایران، انتقال گزارش های دروغین، به هدف به اشتباه انداختن آنان و خدمت به منافع اسرائیل بوده است.

وکیل مدافع فرد متهم نیز به خبرنگاران گفت که وقتی متن کیفرخواست به طور کامل انتشار یابد، معلوم خواهد شد که واقعیات، با آن چه که امروز در رسانه های اسرائیلی گزارش شده تفاوت کامل دارد.

آقای منشه امیر امشب در مصاحبه ای با صدای آمریکا گفت که حکومت اسلامی ایران از دیرباز تلاش داده به طرق مختلف به گردآوری اطلاعات حساس امنیتی در مورد اسرائیل دست بزند.

یکی از شیوه های ایران، استفاده از گردشگرانی بوده که با گذرنامه های غیرایرانی، به ویژه گذرنامه های اروپایی به اسرائیل فرستاده شدند.

راه دوم، تلاش برای بسیج کردن جوانان اسرائیلی در کشورهای خارجی بوده است. ولی راه دیگر آن بوده که فلسطینیان و همچنین اعراب شهروند اسرائیل به خدمت در آیند. ولی همه این شیوه ها تا حد زیادی ناکام مانده است.

با این همه، در اسرائیل این پرسش مطرح شده که چگونه است که یک شهروند اسرائیلی که در گذشته وزیر بوده، مدت شش سال با حکومت ایران و نهادهای اطلاعاتی آن در ارتباط بوده و سرویس امنیت خارجی اسرائیل مُوساد نتوانسته است به این امر پی ببرد.

با این همه، آشنایان به امور اطلاعاتی می گویند که مُوساد بود که گونن سگب را بالاخره شناسایی کرد. این فرد هنگامی که از نیتجریه به گینه استوایی سفر کرده بود، به درخواست اسرائیل بازداشت گردید و به این کشور انتقال یافت و در بازپرسی، به همه اتهامات وارده اعتراف کرد.