وزیر پیشین اقتصاد حکومت می گوید: دلاری به نام ۴۲۰۰ اصلاً در بودجه دولت نیست

شمس الدین حسینی، وزیر پیشین  اقتصاد  حکومت گفت:  مجلس کی به مبهم گویی و عدم شفافیت در بودجه پایان می دهد.

وزیر اسبق اقتصاد در ادامه افزود:«مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای کمک به دولت با حفظ منطق مدیریتی و راهبردی در نوشتن بودجه ای با منابع و مصارف واقعی، قابل نظارت و قابل تحقق که بتواند اقتصاد کشور را ارتقا داده و وضع معیشتی مردم را بهتر کند به کار بسته اند».

حسینی گفت: پول‌های مخفی شده در بودجه دولت را باید آشکار ‌کنیم.

او در ادامه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. لازم است اشاره کنم که هیچ یک از اعداد ۴۲۰۰ تومان، ۱۱۵۰۰ تومان و مانند اینها که در رسانه ها از طرف مقام های دولتی طرح می شود در بودجه نیامده و صرفا مصاحبه های مقام های دولتی درباره بودجه است، که برخلاف منطق بودجه نویسی است و با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.

آگاهان امور می گویند: اگر نرخ دلار به  ۱۱۵۰۰ برسد ، بهای مایحتاج زندگی مردم سه برابر خواهد شد و دولت باید اسکناس چاپ کند و در نتیجه تورم سر به فلک می زند

حسینی در ادامه گفته است: به ظاهر بودجه سال آینده ۴۷ درصد رشد کرده است. اما بخشی از تبصره هایی که در لایحه بودجه وجود دارد در سقف بودجه لحاظ نشده است و این اعداد دقیق نیست. بند «و» تبصره ۱ که ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه صندوق ها پیش بینی شده که باید به شکل سهام و سایر دارایی ها پرداخت شود.

او گفت: بند «ه» تبصره ۴ که ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق برای برداشت پیش بین شده است که جدای از ۷۵ هزار میلیارد تومان است و قرار است با دو برداشت از سهم صندوق به شکل برداشت از جریان ورودی و برداشت از خود صندوق انجام شود. این عدد یورویی هم در سقف بودجه نیامده است.

حسینی افزود: در جز ۴ بند «ب» تبصره ۱ موضوع عجیبی آمده است، در صورت تغییر نرخ مورد استفاده در قانون به دولت اجازه داده می شود منابع درآمدی وصولی را به ردیف ۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون به نرخ معاملات الکترونیکی ETS واریز کند، منابع واریزی صرف سلامت می شود.

وزیر پیشین اقتصاد حکومت در ادامه گفت: « دولت رقم محاسباتی خود را به طور ضمنی ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته و در اینجا جمله مجهول بدون فاعل در نظر گرفته است که بعنوان درآمد منظور کند که در لایحه ۱ ریال در قید شده است! این رقم یک ریالی مورد ادعا با نرخ کنونی معاملات الکترونیکی ETS یا همان نرخ بازار، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. شفاف شدن این اعداد است که سقف بودجه را افزایش می دهد، اما نه به آن معنی که توسط دولت و رسانه های آنها ادعا می شود. نباید در لایحه کم نمایی انجام شود  بعد بگویند مجلس سقف بودجه را افزایش داده و این زیبنده نیست».