وزیر کشور ایتالیا، در دیدار از اسرائیل، از تلاش این کشور برای تقویت امنیت خود ابراز پشتیبانی کرد

برخی سیاستمداران اسرائیلی با انتقاد از دیدار رهبر یک حزب راست گرای ایتالیا از اسرائیل، گفتند که او در واقع به اورشلیم آمده تا ادعا کند که اسرائیل نیز مخالفتی با اندیشه های او ندارد

معاون نخست وزیر و وزیر کشورِ ایتالیا، در ادامه دیدار خود از اسرائیل، از بنیاد ید و شم، محل موزه جنایات آلمان نازی دیدن کرد و دست گلی در کنار مشعل جاوید قرار داد و یاد قربانیان جنایات نازی را گرامی داشت.

وزیر کشورِ ایتالیا، ماته اُ سال وینی که دیروز (سه شنبه) وارد اسرائیل شد، با نخست وزیر و همچنین دو تن از وزیران کابینه او نیز به گفتگو نشست. سالوینی رهبر یکی از احزاب راست گرای ایتالیا می باشد که آن را دارای گرایش های فاشیستی و نژاد پرستانه می دانند و از این رو دیدار او از اسرائیل با مخالفت هایی روبرو شده و حتی پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل حاضر به دیدار با وی نشده است.

سالوینی در دیدار با نتانیاهو، از اقدامات دفاعی اسرائیل در شمال کشور و در مرزها با لبنان حمایت کرد و خواهان گسترش روابط با اسرائیل شد. ولی در روزنامه های ایتالیا و محافل سیاسی آن کشور نیز، انتقاد از اقدامات وزیر کشور، در مورد اقلیت های مذهبی، همچنان ادامه دارد.

سالوینی در چارچوب دیدن خود، با هلیکوپتر به مرز لبنان و بلندی های گولان برده شد، تا حساسیت امنیتی در اسرائیل را به چشم خود ببیند و از نیازهای امنیتی اسرائیل آگاه شود.

برخی سیاستمداران اسرائیلی با انتقاد از دیدار رهبر یک حزب راست گرای ایتالیا از اسرائیل، گفتند که او در واقع به اورشلیم آمده تا ادعا کند که اسرائیل نیز مخالفتی با اندیشه های او ندارد. ولی این ادعا نمی تواند درست باشد.