وعدۀ وزیر بهداشت به مردم ایران: برای ۲۱ میلیون نفر واکس ضد کورونا تهیه می شود. واقعا؟

وزیر بهداشت وعده داد: برای ۲۱میلیون‌نفر واکسن کرونا می‌خریم، اما یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مردم بدانند خبری از خرید واکسن کورونا نخواهد بود.

سعید نمکی ، وزیر برای چندمین بار ادعا کرد که بزودی برای ۲۱ میلیون نفر ایرانی واکسن خواهیم خرید و گفت: یکی از شرکت‌ها مجوز آزمایش واکسن روی انسان گرفته و از هفته آینده آزمایش روی انسان را آغاز خواهیم کرد و امیدوارم در چند ماه آینده مژده ساخت واکسن کورونا را به استحضار مردم شریف برسانم.

نمکی افزود:  خرید حدود ۵ و نیم میلیون دوز را از طریق یکی از شرکت‌های مطرح پیگیری می‌کنیم و حدود ۲۰ میلیون دوز دیگر را از طریق یک شرکت دیگر در حال خرید هستیم و در کل حدود ۴۲ میلیون دوز واکسن را برای ۲۱ تا ۲۲ میلیون نفر فراهم می‌کنیم که در دو دوز تزریق خواهد شد.

همزمان همایون سامه یح،  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تولید و واردات واکسن کورونا به این زودی ها انجام نخواهد شد گفت: مردم بدانند در ایران خبری از واکسن کورونا نخواهد بود.

او افزود:  پس فعلا پروتکل های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک را مد نظر قرار دهند.

همایون سامه یح با اشاره به انتشار اخباری درباره تولید واکسن کرونا در آمریکا گفت: به فرض آنکه تحریم وجود ندارد و می توان به راحتی واکسن کورونا از آمریکا را به کشور وارد کرد باز هم باید این واقعیت را دانست که حداقل دو سال طول می کشد که این واکسن به ایران وارد شود. پس رسیدن واکسن به کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست.