وکلای مدافع نتانیاهو از دادگاه تقاضا کردند او از جلسه محاکمه غیبت کند

روز دوشنبه آینده (چهار روز دیگر) درست در همان زمانی که قرار است رئیس جمهوری اسرائیل نمایندگان احزاب پارلمانی را به حضور بپذیرد و از آنها بپرسد که حزبشان کدام شخصیت سیاسی را برای تشکیل کابینه آینده توصیه می کند، مرحله دیگری از محاکمه بنیامین نتانیاهو به اتهام سوءاستفاده از قدرت و رشوه خواری نیز آغاز می شود.

یکی از استدلال های اصلی احزابی که جبهه مخالف  نتانیاهو را برپا کرده اند آن است که فرد متهم به رشوه خواری نباید مسئول برپایی دولت بعدی گردد.

وکلای مدافع نتانیاهو شب گذشته (چهارشنبه) از دادگاه خواستند که نتانیاهو را از حضور در آن نشست معاف کند. آن ها گفتند که این بخش از محاکمه، موسوم به پرونده ۴۰۰۰ ارتباط عمده ای با نتانیاهو ندارد و در آن جلسه، متهم ردیف دوم است که مورد خطاب قرار دارد. هنوز معلوم نیست که دادگاه این تقاضا و استدلال را بپذیرد.

وکلای مدافع نتانیاهو در سه سال اخیر بارها کوشیده اند روند محاکمه او را به شیوه های مختلف به تعویق اندازند و آن را هرچه بیشتر طولانی سازند تا حکم نهایی تا آن جا که ممکن است به تعویق افتد.