زندگی و درگذشت شاهپور علیرضا پهلوی به مناسبت یادروز فوت او

 

برگرفته از: وبسایت نماد ملی ایران

چهارم  ژانویه هر سال یادآور خاطره تلخ  خاموشی زنده نام  شاهپور علیرضا  پهلوی است.

شاهزاده ای  که با وجود دوری از میهن و نامهربانی هایی که در حق او و خانواده اش به ویژه  پدرش از سوی مردم روا داشته شد اما  از عشق  او به میهنش و مردمش کاسته نشد.

شاهپور  علیرضا پهلوی شاهزاده  ای  ایراندوست  بود که  بهترین سالهای زندگی  خود را  در راه شناخت تاریخ و تمدن کهن ایران  صرف نمود و خواستار آن شده بود که پس از خاموشیش پیکر او سوزانده شود و خاکسترش در دربای کاسپین پراکنده شود.

وبسایت نماد ملی در این ویژه برنامه با دکتر فرداد فرووزان  از دوستان نزدیک شاهپور علیرضا و همچنین خانواده پهلوی به گفتگو پرداخته تا ملت ایران  هرچه بیشتر از زندگی و خدمات و عشق شاهپور علیرضا پهلوی به میهنش آگاهی یابند.

بخش نخست این گفتگو تقدیم حضور مخاطبین گرانقدر می شود و در طی  روزهای آینده بخش دوم این گفتگو نیز منتشر خواهد شد.

با سپاس فراوان از جناب دکتر فرداد فروزان که دعوت ما را پدیرفتند.

وبسایت نماد ملی یاد وخاطره شاهپور علیرضا پهلوی را گرامی می دارد.