پارلمان آلمان در برابر اقدامات یهودستیزانه ای که زیرپوشش مبارزه با اسرائیل صورت می گیرد، موضعگیری می کند

طرفداران اسرائیل در آلمان، علیه فعالیت های یهودستیزانه زیر پوشش مخالفت با اسرائیل راه پیمایی میکنند

مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) امروز (آدینه) لایحه ای را به رای گیری می گذارد که به موجب آن عملیات گروه ها برای برقراری تحریم های مالی و فرهنگی و هنری علیه اسرائیل، نوعی یهودستیزی است که زیر پوشش مخالفت با سیاست های دولت اسرائیل انجام می گیرد و بادی در آلمان غیرقانونی اعلام شود.

انتظار می رود که این لایحه با رای موافق تقریبا همه احزاب عضو مجلس نمایندگان آلمان مورد تصویب قرار گیرد.
اکنون چند سال است که سازمانی به نام بی دی اس، که برپا کننده آن یک فلسطینی می باشد، برای برقراری تحریم علیه اسرائیل در کشورهای مختلف اروپایی فعالیت می کند.

این سازمان، در دانشگاه های کشورهای غربی بسیار فعال است و از جمله می کوشد مبادلات فرهنگی با اسرائیل را مختل سازد و نگذارد که استادان اسرائیلی به دانشگاه های غربی دعوت شوند و یا استادان آن دانشگاه ها به اسرائیل بیایند.

بی دی اس، همچنین برای تحریم کردن کالاهایی که در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری تولید می شود فعالیت می کند و می کوشد هنرمندان خارجی را از سفر به اسرائیل باز دارد.

در لایحه ای که امروز در بوندستاگ به رای گیری گذاشته می شود، به همه ایالت های آلمان دستور داده شده که از اعطای هرگونه کمک به فعالیت این گونه سازمان ها و یا اعطای کمک مالی به آن ها خودداری ورزند، زیرا هدف اصلی آن ها آسیب رساندن به ملت یهود است که زیر پوشش مخالفت با اسرائیل انجام می شود.

با این همه شماری از چپ گرایان اسرائیل با فرستادن نامه ای برای پارلمان آلمان، به تصویب چنین لایحه ای به شدت اعتراض کرده و خواهان خودداری از آن می باشند.

امضا کنندگان این تومار، که اکثرا استادان دانشگاه های اسرائیل می باشند، این موضع را مطرح ساخته اند که تحریم ها علیه سیاست دولت اسرائیل است و باید ادامه یابد. آن ها در نامه خود نوشته اند که حمایت از آرمان های فلسطینیان را نمی توان رفتاری یهودستیزانه تعبیر کرد.