پارلمان آلمان لایحه ای در مخالفت با اسرائیلی ستیزی، با اکثریت بزرگ تصویب کرد

اسرائیل از اقدام پارلمان آلمان در تصویب لایحه ای سپاسگزاری کرد که به موجب آن، فعالیت گروه های ضد اسرائیلی ممنوع و یا محدود می شود و سازمانی که هدف اعلام شده آن، تحریم اسرائیل در همه زمینه های اقتصادی و سیاسی و هنری و علمی می باشد، از ادامه فعالیت در آلمان محروم می گردد.

سخن از نهادی است که بی دی اس نامیده می شود و هدف اعلام شدۀ آن، پیشبرد تحریم ها علیه اسرائیل در همه زمینه ها می باشد.

در لایحه ای که با اکثریت بزرگی در مجلس نمایندگان آلمان موسوم به بوندستاگ Bundestag به تصویب رسید، تاکید گردیده که برخی انواع اسرائیلی ستیزها، دقیقا جنبه یهودستیزی دارد و زیر پوشش مخالفت با اسرائیل عرضه می شود.

نمایندگان پارلمان آلمان، به عنوان مثال، مخالفت شدید بی دی اس با برگزاری رویداد بزرگ هنری اروپا، موسوم به یوروویژن در اسرائیل را مطرح ساختند.

بی دی اس که یک عرب فلسطینی پایه گذار آن است، بیشترین تلاش را به عمل آورد که از برگزاری مسابقات بهترین ترانه اروپا در اسرائیل جلوگیری کند و یا کشورها و یا هنرمندان و خواننده ها را از شرکت در آن باز دارد که با شکست کامل روبرو شد.

شماری از نمایندگان پارلمان آلمان، در استدلال خود گفتند که تلاش برای جلوگیری از برگزاری یک رویداد مهم هنری در اسرائیل، مخالفت با ملت اسرائیل و سرزمین ها آن ها محسوب می شود و نمی تواند فقط بیانگر سیاست های دولت اسرائیل باشد.

در این مباحثات گفته شد که تلاش برای جلوگیری از برگزاری چنین رویداد فرهنگی و هنری، جز ایجاد تنفر و ستیز و جنگ و خونریزی، هیچ پیامد دیگری ندارد و نوعی تروریسم محسوب می شود و جنبه کاملا یهودستیزانه دارد و ملت اسرائیل و قوم یهود را هدف قرار داده و نمی تواند، تنها، اقدامی علیه سیاست های دولت اسرائیل باشد.

با این همه، اقلیت کمونیست در پارلمان آلمان، با این لایحه به شدت مخالفت ورزید و علیه آن رای داد. ولی لایحه جانبداری از اسرائیل، با اکثریت بزرگی تصویب شد.

مخالفان این طرح، در استدلال های خود به نامه مشترک شصت تن از استادان دانشگاه در اسرائیل و کشورهای دیگر استناد کردند که با حمایت از فلسطینی ها، تصویب چنین قانونی را “زیرپا گذاشتن حقوق انسانی یک ملت مظلوم” توصیف کرده بودند.