پارلمان لهستان، روز ملی گرامیداشت یاری رسانان به یهودیان تعیین کرد

پارلمان لهستان قانونی را از تصویب گذراند که هدف آن تعیین یک روز ملی برای بزرگداشت آن گروه از لهستانی ها خواهد بود که در جنگ جهانی دوم جان خود را به خطر انداختند تا یهودیان را از چنگام حکومت آلمان نازی نجات دهند.

این قانون به تقاضای پرزیدنت آندرژ دودا رئیس جمهوری به تصویب رسید و به گفته آگاهان، هدف از این اقدام، خنثی کردن اتهامات تاریخی دایر بر این است که گروه زیادی از اهالی لهستانی با نازی ها همکاری می کردند و بهودیان را به دست آنان می سپردند.

اکنون رئیس جمهوری لهستان با تصویب روز ملی یادبود از لهستانی هایی که یهودیان را نجات دادند، می خواهند این لکه ننگ را از پیشانی مردم لهستان بزُداید.

در نهاد یَو دَ شِم که موزه جنایات نازی ها در اورشلیم است، محوطه ای وجود دارد که “بولوار بشردوستان” نامیده می شود  در این بخش از موزه به یاد هر بشردوستی که جان خود را برای نجات یهودیان به خطر انداخته، نهالی کاشته شده است. ولی در حالی که ده ها نهال به یاد بشردوستان اروپایی کاشته شده، نهالی به یاد لهستانی ها کاشته نشده است.

دولت راست گرای کنونی در لهستان می گوید که لهستانی های بسیاری در نجات جان یهودیان سهیم بوده اند و باید در یک روز ملی از آن ها قدردانی شود.

دولت لهستان همچنین موزه ای را برای بزرگداشت یاد یهودیانی که از محله یهودیان پایتخت موسوم به گتو ورشو به کوره های آدم سوری فرستاده شدند، موزه ای برپا ساخته که هنوز تکمیل نشده است.

دولت های اسرائیل و ایالات متحده اقدام ماه گذشته پارلمان لهستان را نکوهش کردند که به موجب قانونی که به تصویب رساند، کسی حق ندارد لهستانی ها را به همکاری با نازی ها در کشتار یهودیان متهم سازد.

دقایقی دیگر این مجموعه خبری را پی می گیریم. ولی نوروز در راه است و هنگام استقبال از روزهای نو که آرزو کنیم سراسر، نیکی و شادمانی باشد

و اکنون میکروفون را دوباره در اختیار همکارانمان می گذاریم که گزارش های مهم دیگری را در رابطه با ایران و دیگر کشورهای جهان به آگاهی شنوندگان رادیو پیام اسرائیل برسانند.