پاسخ بولتون به سران حکومت ایران، که آن ها را به “جهنم” تهدید کرد، شدیدترین سخنانی است که درباره رژیم ایران شنیده شده است

جان بولتون که از چهره های تندرو دولت ترامپ می باشد گفت آیت‌الله ها یک  گزینه‌ دارند ما راهی را به سوی یک آینده موفق برای مردم ایران ترسیم کرده ایم راهی که مردم ایران شایسته آن هستند

مشاور امنیت ملی ایالات متحده، جان بولتون، تلاش کشورهای اروپایی را برای برپایی نهادی که مبادلات پولی با حکومت ایران را امکان پذیر سازد به شدت انتقاد کرد  و با قاطعیت گفت که ایالات متحده به هیچ کشور یا عاملی اجازه نخواهد داد علیه آن کشور به توطئه چینی دست برند.

اشاره جان بولتون به نهادی است که اروپائیان برای برپایی آن تلاش می کنند تا نهاد بین المللی مبادلات پولی را که سوئیفت نامیده می شود دور بزنند و بتوانند پول فروش نفت را به ایران بازگردانند و در واقع تحریم های اعلام شده از جانب ایالات متحده را خنثی سازند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید به سران حکومت ایران اخطار کرد و گفت: اگر رفتار خود را تغییر ندهید، با جهنم روبرو خواهید شد. او گفت: «شما آمریکا را ارباب جهنم خطاب می کنید، پس اگر با ما در افتید، جهنم را تجربه خواهید کرد».

سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم موگرینی نیز از رفتارهای رژیم ایران تا حدود زیادی ابراز ناخرسندی کرد.

در همان حال که اتحادیه اروپا می کوشد راهکاری بیابد که بتواند تحریم های اعلام شده از جانب ایالات متحده را دور بزند، موگرینی گفت که رژیم ایران به همان رفتارهای گذشته ادامه می دهد و اشاره او به برنامه های اتمی و موشکی رژیم ایران و ادامه دخالت های جنگی و فتنه گرانه در یمن و سوریه و کشورهای دیگر بود.

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید سه شنبه دیروز در سخنانی گفت که اگر ایران علیه آمریکا و متحدانش اقدام کند با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد.

جان بولتون  همچنین درمورد پیامدهای ناگوار ادامه تجارت با ایران هشدار داد.

به گزارش رسانه های آمریکا جان بولتون در نشست سالانه گروه متحد علیه ایران گفت روزهای  مصونیت تهران و متحدان آن تمام شده است رژیم آدمکش ایران و حامیان آن با پیامدهای جدی روبرو خواهند شد.

بگذارید پیام امروز من روشن باشد ما شما را زیر نظر داریم و سراغ شما خواهیم آمد.

جان بولتون در مورد تجارت با ایران هشدار داد و گفت ما اجازه نمیدهیم اروپا یا هیچکس دیگری تحریم‌های ما را دور بزند.

وی افزود کسانی که بعد از روز ۴ نوامبر به تجارت با ایران ادامه دهند باید منتظر پیامدهای ناگواری باشند.

آمریکا در این روز باقی تحریم های معلق شده بر اساس برجام را احیا خواهد کرد که شامل صادرات نفت می شود.

او در هشداری به رهبران ایران گفت به گفته ملاها در تهران ما شیطان بزرگ هستیم برای همین تصور می‌کنم که مرا جدی خواهند گرفت وقتی می‌گویم اگر بر علیه ما یا متحدان ما یا شرکای ما اقدام کنید اگر به شهروندان ما آسیب برسانید اگر به دروغ گفتن تقلب و فریب دادن ادامه دهید بله باید یک هزینه جهنمی بپردازید.

جان بولتون که از چهره های تندرو دولت ترامپ می باشد گفت آیت‌الله ها یک  گزینه‌ دارند ما راهی را به سوی یک آینده موفق برای مردم ایران ترسیم کرده ایم راهی که مردم ایران شایسته آن هستند مردمی که مدت‌های مدید تحت یک رژیم ستمگر رنج کشیدند.

2 دیدگاه‌

  1. سلام چرا اسرائیل عزیزعلیه نهادحقوق بشروآنانی که درموردنقض حقوق اولیه انسانی درایران وسایرنقاط سکوت کرده اماتا اسرائیل یک تروریست رادستگیرمیکندفوری فریادشان بلندمیشودکاری نمیکندیااروپاکه میخواهدسوئیفت رادوربزندتاایران بتواندبه تروریستهاکمک مالی رسانده آیاهمان یهودستیزی نیست چرا اسرائیل ساکت است بایدشماهم هیاهوی تبلیغاتی به راه انداخته ازهرتربیونی استفا‌ده کنیدبخصوص اپوزیسون های ایرانی یاکشورهایی که موافق این عمل هستندبصورتی که همیشه تبترخبرگزارها ازاین ناقضین حقوق اولیه انسانی بگویدتادیگرکسی اعتنا به فلسطینی تروریست ودفاع ازآن ننماید سوریه صدهاومیلیون هاعرب وفلسطینی هلاک میکندهمه ساکت هستنداماتا اسرائیل به یک جانی وجنایتکاردستبند میزنددم ازحقوق بشرمیزنندبنظرمن علت. تبلیغات دروغین است پس نبایدمهلت تبلیغ بدانهادادباابرارحقایق وبازکردن دست این دروغگویان حامی حقوق بشربصورت مستمردرخبرگزاری ها

Comments are closed.