پاسدار نقدی: برای پیروزی‌های بزرگ باید مانند زمانی که عراق از خرمشهر عقب نشینی کرد و ما آن را فتح کردیم عمل کنیم 

پاسدار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران ادعا کرد :  برای پیروزی‌ در عرصه اقتصادی و سیاسی نباید هیچ ‌چشم‌داشتی به دشمنان داشته باشیم و اگر می‌خواهیم پیروزی‌های بزرگ در عرصه‌هایی که امروز درگیرش هستیم رخ دهد، باید مانند فاتحان خرمشهر فکر کنیم.

گرچه خرمشهر پس از عقب نشینی داوطلبانه ارتش عراق انجام گرفت،اما  سپاه پاسداران آن را یک پیروزی عظیم برای خود تلقی می کند ولی با گذشت ۳۸ سال از گذشت خود مقامات حکومت بارها اعلام کردند که تنها یک سوم از خرابی ها  بازسازی های شده و این در حالی که خرمشهر یکی ار شهرهای بزرگ  و ثروتمند استان خوزستان و یکی از مهمترین بنادر جنوبی کشور بوده است .

سپاهی  محمدرضا نقدی در ادامه مدعی شد که  فاتحان خرمشهر طی ۳۴ روز در این شهر و گرمای طاقت‌فرسای آن جنگیدند و تقریباً همه رزمنده‌ها زخمی بر بدن داشتند، در این شرایط همه ظرفیت‌ها و قوای بدنی را تحلیل برده بود تا اینکه رزمنده‌ها به پشت دروازه‌های خرمشهر رسیدند، خرمشهری که ۲۰۰۰ نیروی آماده و تازه نفس در پشت خاکریز داشت.

رژیم در  حالی خروج سربازان عراقی از خرمشهر را بزرگنمایی می کند که خود در حملات بعدی به خاک عراق شکست خورد و روح الله خمینی ناچار شد جام زهر را سر بکشد