پافشاری حکومت ایران در گسترش برنامه های موشکی، موجب نگرانی غرب و تائید تحریم هاست

امیرِ حاتمی وزیر دفاع حکومت اسلامی

گفته های وزیر دفاع حکومت اسلامی دایر بر این که ادامه برنامه های موشکی در صدر پروژه های تسلیحاتی رژیم قرار دارد،  در کشورهای غربی چنین تلقی گردید که رژیم ایران به عملیات تحریک آمیز خود علیه امنیت منطقه و جهان ادامه می دهد. خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان علنا از این برنامه ها ابراز نگرانی کرد و محافل آمریکایی گفتند که تنها از طریق برقراری یک تحریم همه جانبه و جهانی می توان منابع مالی رژیم را خشکاند تا نتواند به تقویت توان تعرضی خود ادامه دهد.

محافل سیاسی برون مرزی ایرانی نیز می گویند که رژیم با ادامه این برنامه ها و تلاش برای به وجود آوردن یک نیروی تهاجمی و بازدارند، در واقع می خواهد جلوی دخالت کشورهای دیگر در امور حقوق بشر و در محکوم ساختن سرکوبگری ها را بگیرد.

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حکومت اسلامی در یک برنامه تلویزیونی زیر عنوان نگاه یک گفت: اولویت اول ما توان موشکی است که بایستی ارتقا داده شود.

وی افزود: تمرکز ما هم بر کیفیت است و با توجه به تلاش دشمنان در حوزه ضد موشکی کیفیت را ارتقا داده ایم.

وزیر دفاع ایران در حالی از برنامه های موشکی و ساخت هواپیمای جنگی سخن می گوید که با به کار افتادن تحریم های بین المللی، منابع درآمد رژیم روز به روز کاهش می یابد و با توجه به بودجه کلانی که برای اجرای برنامه های موشکی و ساخت هواپیمای جنگی مورد نیاز است، پول کمتری برای تامین رفاه مردم باقی می ماند و فقر در ایران گسترش خواهد یافت.

سرتیپ  امیرِ حاتمی وزیر دفاع در بخشی از سخنان خود گفت که: رژیم ایران یک هواپیمای جنگی ساخته که سه روز دیگر (چهارشنبه) رونمایی خواهد شد.

وزیر دفاع حکومت اسلامی وعده داد که در روزهای آینده یک محصول جدید دفاعی رونمایی خواهد شد و این محصول جدید را یک فروند هواپیمای جنگنده و پشتیبانی نزدیک از نیروهای مسلح معرفی کرد که مراحل خود را طی کرده و در روز صنعت هوایی پرواز خواهد کرد.

وزیر دفاع حکومت اسلامی در این برنامه گفت: در حوزه پدافند موشک های بالستیک کروز و زمینی کارهای خوبی انجام داده ایم.

وی توضیح نداد که منظورش از کارهای خوب چیست ولی افزود:  موشک کرار برای تست‌های نهایی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است وافزود: در حوزه تسلیحات و تجهیزات اتفاقات خوبی افتاده است و در حوزه خدمات هم بدین صورت است.

وزیر دفاع حکومت اسلامی به یک سامانه موشکی دیگر هم به نام باور ۳۷۳ اشاره کرد ولی گفت: این سامانه تا پایان سال تحویل نیروهای مسلح داده خواهد شد.

ولی نگفت که این سامانه را کدام کشور تحویل نیروهای مسلح حکومت اسلامی می دهند.

منابع خبری در تهران گفتند این سامانه پدافندی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی حدود دو سال قبل رونمایی شده بود ولی از آن زمان تاکنون گزارش هایی در ارتباط با آزمایش این سامانه منتشر نشده و طبق برخی گفته های مقامات نظام اسلامی قرار است این سامانه جانشین سامانه  پدافند ساخت روسیه اس ۳۰۰ شود با این حال وزیر دفاع حکومت اسلامی ایران گفت: این سامانه هم اکنون تست های خود را طی می‌کند و برای الحاق به نیروهای مسلح نیازمند تست های زیادی است. امیر حاتمی در ادامه ادعا کرد که حکومت اسلامی دارای صنعت بومی دفاعی می باشد و افزود: البته ممکن است مانند بسیاری از کشورها برخی از قطعات را از بازار آزاد جهان تهیه کنیم.