پدافند هوایی سپاه قدس در سوریه تقویت شده و اسرائیل شیوه حملات هوایی را تغییر می دهد

مقامات امور امنیتی در اسرائیل گفتند که سامانه های ضد هوایی در سوریه با استقرار سامانه های ساخت ایران و روسیه، در حدی بهبود یافته که ایجاب می کند نیروی هوایی اسرائیل شیوه انجام حملات نظامی به هدف جلوگیری از استقرار سپاه پاسداران در سوریه را تغییر دهد.

در توضیح این افشاگری گفته شده که در گذشته یک یا دو فروند جنگنده اسرائیلی برای به موشک بستن مواضع نظامی سپاه قدس و ارتش سوریه به پرواز در می آمدند. ولی در ماه های اخیر دیده می شود که آتش ضد هوایی از خاک سوریه بسیار فشرده تر و گسترده تر از گذشته است.

منابع اطلاعاتی می گویند که از یک سو ارتش سوریه به سامانه های ضد هوایی ساخت روسیه مجهز گردیده و در به کار اندازی ایران دارای تجربه شده، و از سوی دیگر سامانه های ضد هوایی که از ایران فرستاده شده و توسط سپاه پاسداران بهینه سازی گردیده، از توانایی عملیاتی بهتری برخوردار شده و همه این ها ایجاب می کند که نیروی هوایی اسرائیل شیوه های حملاتی نوینی در پیش گیرد که بتواند این معضل را خنثی سازد.

نیروی هوایی اسرائیل برای چیره شدن بر این مشکل، چند بار شیوه حمله را تغییر داد. در حالی که در گذشته، جنگنده های اسرائیلی برای اجرای ماموریت در خاک سوریه، از دریا حمله می کردند و یا از حریم هوایی لبنان ماموریت خود را انجام میدادند، و به عبارتی دیگر، حملات از سوی غرب سوریه انجام می شد، در ماه های اخیر حملاتی از سوی شرق، یعنی از خط مرزی بین اردن و عراق به سوی سوریه انجام گرفته، ولی باز هم با آتش سنگین توپخانه و سامانه های ضد هوایی سوریه مواجه شده است.

کارشناسان امور نظامی می گویند: در حالی که با شیوه قبلی، انجام ماموریت توسط یک یا دو فروند جنگنده انجام می گرفت که از ستاد زمینی مورد حمایت و راهنمایی دقیق قرار داشتند، اکنون نیروی هوایی باید چندین جنگنده را پرواز دهد تا یکی مواضب دیگری باشد و بتوانند حملات دفاع ضد هوایی سوریه را دشوارتر سازند.

یک راهکار دیگر که مورد بررسی قرار دارد آن است که نیروی هوایی اسرائیل همه اماکن استقرار سامانه های ضد هوایی را در یک حمله گسترده و مشترک ده ها هواپیا ویران سازد.

بدیهی که نیروی هوایی، با آن که ارزیابی های ذکر شده را مورد تائید قرار داده، حاضر نیست در این باره توضیح بیشتری دهد.

زنگ خطر برای نیروی هوایی اسرائیل، دو سال پیش و هنگامی به صدا در آمد که جنگنده اسرائیلی هدف حمله یک سامانه ضد هوایی قرار گرفت که از ایران ره سوریه آورده شده بود. ابتدا تصور می رفت که سپاه قدس موشک ها را به سوی جنگنده اسرائیلی شلیک کرده است. ولی بررسی های بیشتر، این احتمال را تقویت بخشید که شلیک کنندگان، پرسنل دفاع ضد هوایی ارتش سوریه بوده اند.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، گزارش مربوط به نیروی هوایی اسرائیل را با این عنوان انتشار داد: «رژیم صهیونیستی، از قدرتمندی ضد هوایی سوریه به هراس افتاده است»