پدر یکی ازجانباختگان هواپیمای اوکراینی خطاب به ظریف و پزشکیان:ظریف از ماله کشان جنایت شلیک به هواپیما بود

سه روز پس از آنکهظریف و پزشکیان در اقدامی نمایشی بر سر مزار یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی حاضر شدند پدر یکی از این قربانیان در یک گفتگوی رسانه ای نسبت به این عمل آنها به شدت انتقاد کرد و جواد ظریف را یکی از کسانی  دانست که به گفته او ماله کشی جنایت هواپیمای اوکراینی را می کرد.

پدر داغدیده این قربانی شلیک به هواپیما ظریف و پزشکیان را چرخ های ماشین کشتار در ایران دانست که همگی با تایید ولی فقیه به میدان آمده اند و به گفته او مورد تایید ولی فقیه و سرداران بزدل سپاه هستند.

دیگر خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی نیز نسبت به این اقدام ظریف و پزشکیان اعتراض شدید کرده اند.

لینک گفتگوی کامل با پدر قربانی هواپیمای اوکراینی: