پدیده های یهودستیزی در بریتانیا، در سال میلادی گذشته (۲۰۱۸) به اوج تازه ای رسیده و رکورد شکسته است

یکی از شناخته شده ترین شخصیت های بریتانیا که به یهودستیزی متهم گردیده، جِرِمی کُوربین رهبر حزب کارگر آن کشور است که در گذشته با دست اندرکاران ترور فلسطینی علیه اسرائیل در ارتباط بوده و مطالب یهود ستیزانه ای نیز به زبان آورده است

یک رشته بررسی ها و نظر سنجی هایی که در بریتانیا به عمل آمده، نشان می دهد که موارد یهودستیزی در آن کشور، در سال میلادی ۲۰۱۸ که ماه گذشته به پایان رسید، افزایش بسیار چشمگیری داشته و به اوج تازه ای رسیده است.

این بررسی ها نشان می دهد که بیشترین بخش از یهودستیزی در بریتانیا، زیر پوشش ابراز مخالفت با سیاست های دولت اسرائیل بیان می شود.

گفتنی است که در دموکراسی اسرائیل، گاهی یک دولت راستگرا و زمانی یک دولت میانه رو زمام امور را به دست می گیرد و نه تنها یهودیان دنیا را نمی توان مسؤول سیاست های دولت اسرائیل دانست، بلکه در داخل کشور نیز همیشه یک اقلیت گسترده وجود دارد که با سیاست های دولت مخالفت می کند و ناخرسندی خود را به صراحت اعلام می دارد. بنابراین، هرگونه بازتاب دادن ناخرسندی از طریق رفتار علیه جوامع یهودی در دنیا، نوعی یهودستیزی محسوب می شود.

یکی از شناخته شده ترین شخصیت های بریتانیا که به یهودستیزی متهم گردیده، جِرِمی کُوربین رهبر حزب کارگر آن کشور است که در گذشته با دست اندرکاران ترور فلسطینی علیه اسرائیل در ارتباط بوده و مطالب یهود ستیزانه ای نیز به زبان آورده است.

از جمله اقدامات کوربین که علنی شده آن است که در دهه هفتاد میلادی، به روی سنگ قبر تروریست هایی که شماری از ورزشکاران اسرائیلی را در المپیاد مونیخ در آلمان به قتل رسانده بودند، دسته گل نهاده بود.

در گزارش نهادی با نام سی اس تی که در لندن انتشار یافت، آمده است که حوادث ضد یهودی در بریتانیا، از نظر شمار آن ها، در تاریخ ابراز کارهای یهود ستیزانه بی سابقه بوده است.

یک دیدگاه

  1. ببینید این اروپاییها در خواب هستند و فکر میکنند اسراعیبیها بد میباشند چون به انها بد تفهیم شده شما باید این جورافرادو ببرین دعوت کنین در اسراعیل تا ببینند این حزب الشیطان و غزهایها چه انسانهایه منفورین انها نمیدانند وقتی خوابی موشک به اسمان تلاویو و غیره میاید یعنی چی انها نمیدانند رهبران حزبالشیطان و حماس وغیره چقدر بی ایمانند و ادم کشند و در کاخهایه شیشه ای بسر میبرند و زندگی لاکچری در ایران دارند و فقط مردم خودشان را به انتهاری فکر کردن سوق میدهند جان خودشان را دوست دارند و مردم خودشان را به شهادتوا میدارند چرا خودشان انتهاری عمل نمیکنند تا به بهشت کذاییه خود بروند باید باگذاشتن کلاسهایه ویدیویی و نشان دادن بلاهایی که انها سر مردم ایران و فلسطین میاورند اگاهشان کنید تا بدانند چیزی که خبر گذاریها میگویند فقط برایه پر کردن سفرهشان است نه دفاع از بیگناهان تازه اگر شهادت خوب است چرا این رهبران فلسطینی یک بار انرا تجربه نمیکنند وفقط برایه دیگران است اگر دور به دست فلسطینیها میافتاد یک یهودی زنده نمیگذاشتندولی میبینیم اسراعیل تا انجا که بتواند از گلوله پلاستیکی استفاده میکند درود بر شما ازادگان دنیا

Comments are closed.