پرزیدنت ترامپ، با طفره رفتن از اظهار نظر درباره ماهواره جاسوسی سپاه: «بیش از تصور سران ایران، اوضاع آنجا را می دانیم»

پرزیدنت ترامپ در رابطه با پرتاب ماهواره اطلاعاتی سپاه پاسداران به فضا واکنش مبهمی بیان داشت و تنها گفت: «درباره آن چه که در ایران می گذرد، ما از خود آن ها بیشتر می دانیم». هیچ یک دیگر از مقامات ارشد آمریکایی نیز تا کنون واکنش مشروحی بیان نکرده اند، ولی گفته اند که قصد دارند این امر را به شورای امنیت سازمان ملل بکشانند، زیرا رژیم ایران با انجام یک آزمایش موشک نظامی، خواست شورای امنیت را در مورد توقف برنامه نظامی موشک های بالستیک، نادیده گرفته است.

پرزیدنت ترامپ، در همایش رسانه ای شب گذشته خود (چهارشنبه) در پاسخ به روزنامه نگاری که از واکنش او نسبت به قرار گرفتن ماهواره جاسوسی سپاه پاسداران در مدار زمین پرسیده بود، از جمله گفت: «درباره آن چه که در ایران می گذرد، ما از خود آنان بیشترین آگاهی داریم». رئیس جمهوری ایالات متحده افزوده گفت: «ایران را خیلی از نزدیک زیر نظر داریم و از خودشان درباره ایران بیشتر می دانیم».

پرزیدنت ترامپ با این پاسخ، عملا از ابراز واکنش دقیق نسبت به ماهواره جاسوسی سپاه طفره رفت. واکنش های مقامات ارشد نظامی ایالات متحده نیز جنبه کلی داشته است.

هنوز هیچ یک از کشورهای جهان، درباره ارزیابی نظامی یا علمی قرار دادن ماهواره جاسوسی سپاه پاسداران در مدار کره زمین، سخنی نگفته است.  احتمال دارد که همگان در انتظار دریافت نخستین /یام های ماهواره هستند که اگر نرسد، نشان آن است که ماهواره دارای نقص فنی می باشد و یا در مدار تعیین شده قرار نگرفته است.

پرزیدنت ترامپ به این سخنان بسنده کرد که گفت “ما خیلی نزدیک این جریان را دنبال می کنیم”.

مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز بدون ابراز واکنش نسبت به ماهواره جاسوسی، پرتاب آن را یک تلاش پنهان کارانه سپاه پاسداران در مورد ادامه برنامه تولید موشک های قاره پیما دانست.

پمپئو گفت: «این اقدام، در چارچوب تلاش های رژیم ایران برای پیشبرد برنامه های موشکی بوده است». وزیر خارجه ایالات متحده افزود: «دولت واشنگتن به فشارهای خود ادامه خواهد داد تا حکومت ایران ناچار گردد در رفتارهای خود تجدید نظر کند».