پرزیدنت ترامپ از کنیسایی که صحنه ترور یهودستیزانه در پیتسبورگ بوده دیدن کرد و با تظاهرات روبرو شد

هنگام حضور پرزیدنت ترامپ و خانم ملانیا در این مکان، حدود یک هزار نفر افراد در فاصله کمی گرد آمده و علیه رئیس جمهوری تظاهرات می کردند

رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش، با سفر به پیتسبورگ و حضور در کنیسای درخت زندگی که در آن یازده نفر نمازگزار یهودی توسط یک فرد نژادپرست و ضد یهود جان باختند، نسبت به قربانیان ادای احترام کردند و همبستگی خود را با جامعه داغدار یهودیان شهر بیان کردند.

با این همه، هنگام حضور پرزیدنت ترامپ و خانم ملانیا در این مکان، حدود یک هزار نفر افراد در فاصله کمی گرد آمده و علیه رئیس جمهوری تظاهرات می کردند. آن ها شعار می دادند که پرزیدنت ترامپ با اظهارات خود درباره برتری سفیدپوستان، موجب تقویت نژادپرستی در ایالات متحده گردیده که یکی از پیامدهای آن جنایت در کنیسا بوده است.

حدود هفتاد درصد از یهودیان ایالات متحده، به طور سنتی طرفدار حزب دموکرات هستند و از عملکرد دولت پرزیدنت ترامپ زبان به انتقاد می گشایند.

بانو ملانیا و پرزیدنت ترامپ گل هایی را بر علامت ستاره داود که به یاد قربانیان در نما بیرونی کنیسا قرار گرفته، و یادآور یازده تن قربانیان این سوءقصد نثار کردند و سپس دقایقی وارد کنیسا شدند تا محل کشتار را به چشم خود ببینند.

هنگام حضور پرزیدنت ترامپ و بانو ملانیا در آن مکان، حاخام کنیسا و سفیر اسرائیل در ایالات متحده از جمله افرادی بودند که از رئیس جمهوری و همسرش استقبال کردند.

یک دیدگاه

  1. عجیب نیست که یهودیان دنیا هم با افکار و اقدامات شما و ترامپ مخالف هستند ، در واقع افراط گرایی و نژاد پرستی به دین و مذهب ربط ندارد ، ترامپ در آمریکا همان کاری را می کند که شما در اسراییل و یهودیان آمریکا همواره از اقدامات جمهوری خواهان و برتری خواهی مسیحیان سفید رنج کشیده اند .
    این موضوع ثابت می کند حمایت از یهودیان فقط شعار صهیونیسم بین الملل است و در واقع شما منافع دیگری را دنبال می کنید .
    به عنوان مخالف جمهوری اسلامی دولت اسراییل و اهداف کارتل بین الملل یهودیان را پشتیبان دیکتاتوری در منطقه می دانم . اسراییل هرگز خواهان آزادی و دموکراسی در ایران نیست چون می خواهد به غرب بگوید تنها حکومت دموکرات متطقه است . همانگونه که اندیشمندان صهیونیست چن کلنز با دین زردشتی دشمن هستند تا بگویند قدیم ترین دین یکتا پرست یهودیها هستند .

Comments are closed.