اسرائیل خواستار گردیده که ناظران صلح سازمان ملل به خط مرزی با سوریه بازگشت داده شوند

 

با توجه به آن که ارتش سوریه به تدریج بخش سوری بلندی های گولان را از داعش و گروه های اپوزیسیون حکومت خود پس گرفته، اکنون اسرائیل به طور رسمی از سازمان ملل خواستار شده که نیروهای پاسدار صلح را به خط مرزی اسرائیل با سوریه باز گرداند.

ماموریت این گروه آن بود که نگذارد ارتش سوریه، بر حسب تعهد نامه ای که در سال ۱۹۷۴ امضا کرده بود، به خط مرزی با اسرائیل باز گردد. ارتش سوریه باید ده ها کیلومتر از خط مرزی دور باشد تا به هوس حمله به اسرائیل نیفتد.

سه سال پیش، ماموران سازمان ملل که در خط مرزی مستقر بودند، پس از پیشروی داعش و مخالفان رژیم، از پست های دیده بانی خود گریختند و منطقه را ترک کردند. ولی اکنون که جنگ داخلی به پایان خود نزدیک می شود، اسرائیل خواهان بازگشت آن ماموران سازمان ملل است.

در هفته های اخیر، سربازان روسی هستند که در این پست های دیده بانی مستقر شدند تا در نبود ماموران سازمان ملل، وظیفه آن ها را انجام دهند. ولی اسرائیل به این امر بسنده نمی کند و خواهان استقرار دوباره ناظران صلح می باشد.

سازمان ملل هنوز نسبت به این خواسته واکنشی نشان نداده و روسیه نیز درباره آن سخنی نگفته است.

در گزارش دیگری آمده است که ارتش اسرائیل برای تمرین حوادثی چون درگیری جنگی با حزب الله لبنان، ماکت یک شهرک شیعه لبنانی را در بلندی های گولان برپا کرده تا سربازان بتوانند در آن به تمرین بپردازند.

پیشتر گفته شده بود که حزب الله لبنان، خود را برای جنگ آینده علیه اسرائیل آماده می سازد و ارتش اسرائیل اکنون خود را برای رویارویی با هرگونه احتمالی آماده می کند.