پرزیدنت ترامپ دوباره گفت پنج کشور عربی و اسلامی دیگر، در صف صلح با اسرائیل هستند

پرزیدنت ترامپ در آخرین نطق انتخاباتی خود دوباره به دستاورد خویش برای پیشبرد روند صلح بین کشورهای عرب و اسلامی با اسرائیل پرداخت و خود را یک قهرمان صلح نامید و مژده داد که دست کم پنج کشور عرب و اسلامی دیگر نیز به زودی با اسرائیل روابط عادی برقرار خواهند ساخت.

گمان می رود که منظور رئیس جمهوری ایالات متحده، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امیرنشین قطر، سلطان نشین عمان، مراکش و احتمالا تونس باشد. ولی اسامی کشورها اعلام نشده است.

پرزیدنت ترامپ صلح سودان با اسرائیل را یک دستاورد مهم دانست، زیرا کشور مسلمان و تعصب گرای سودان، همیشه در صف مخالفان سرسخت اسرائیل بوده است.

ولی گزارش هایی که از داخل سودان می رسد، حکایت از آن دارد که گروه ها و سازمان هایی در داخل سودان با روند صلح مخالفت می ورزند.

مهمترین مخالفتی که ابراز شد، از جانب وزیر ادیان سودان، آخوند صادق المهدی می باشد که رهبری گروهی را نیز به نام “حزب الامۀ” به دست دارد. همچنین تظاهراتی در خارطوم و چند شهر دیگر برگزار شده و پرچم اسرائیل را به آتش کشیده اند.

کارشناسان می گویند: در حالی که ارتش سودان با صلح با اسرائیل بسیار موافق است و آن را به سود ملت سودان می داند، ولی برخی گروه های سیاسی که اکثر متعصب اسلامی هستند، مردم را به تظاهرات و اعتراض ها در این زمینه تشویق می کنند.

با این همه، بعید می نماید که این گونه تظاهرات بتواند دولت انقلابی و موقت سودان را از ادامه راهی که در پیش گرفته، بازدارد.

مقامات دولت خارطوم به صراحت گفتند که به تجربیات اسرائیل در زمینه کشاورزی و آبیاری، نیاز فوری دارند. سودان به طور عمومی یک کشور کشاورزی است و گزارش می رسد که از هم اکنون شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان سودانی با شرکت های اسرائیلی در تماس هستند که از تجربیات آنها برخوردار گردند و نوآوری های اسرائیلی را در زمینه وسایل کشاورزی و آبیاری خریدار کرده و در کشور خود مورد استفاده قرار دهند.

اسرائیل در دوران شاه فقید، همین تجربیات را در اختیار ملت ایران قرار داده بود. ولی خمینی روابط ایران با اسرائیل را قطع کرد و از نابودی اسرائیل سخن می گوید.

حکومت اسلامی ایران نیز طبق معمول نسبت به صلح سودان با اسرائیل بیانیه نکوهش آمیزی انتشار داد و آن را نشان ذلت حاکمان کنونی سودان و آسیب رسانی به ملت سودان و مسلمانان جهان دانست.