پرزیدنت ترامپ دو روز پس از رای گیری مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آمریکا، که رفته رفته به یک جدال کامل حقوقی بدل می شود، دموکراتها را به “سرقت آرای مردم” و “تقلب در انتخابات” متهم کرد و برای این ادعای خود، دلایل متعددی را برشمرد.