منشه امیر: چه کسی جنگ هشت ساله را آغاز کرد؟ صدام حسین؟ روح الله خمینی؟ و یا هر دو آنان که به جان مردم بی اعتنا بودند؟

 یاران شنونده، امروز اول مهرماه و ۲۲ سپتامبر چهلمین سالگرد جنگ ایران و عراق است. جنگی که ایران را ویران کرد و صدها هزار تن از مردم ایران را کشت و یا آواره ساخت و صدها و شاید هزاران میلیارد دلار به ایران آسیب مالی رساند. این جنگ یکی از نخستین نشانه های ناآگاهی و بی کفایتی سران رژیم در مدیریت کشور بود که نتایجی بسیار مرگبار داشت.
آقای منشه امیر در مصاحبه تلویزیونی هفتگی که شب گذشته پخش شد، به این پرسش پرداخت که چه کسی مسوول بروز جنگ بود؟ آیا صدام حسین بود که می خواست دوباره بر اروند رود مسلط شود و یا روح الله خمینی بود که می خواست انقلاب خود را به کشور همسایه که دارای بزرگترین اکثریت شیعه در یک کشور جهان است، صادر کند؟ شاید هم هر دوی آن ها تقصیرکار بودند که قدرت خود را می جستند و به جان مردم و رفاه مملکت و شهروندان کوچکترین اعتنایی نداشتند.

پیش از پرداختن به گزارش های خبری امروز، بخشی از سخنان آقای منشه امیر را می شنویم: