پرزیدنت ترامپ: «پیروز انتخابات، من بوده ام. ولی آن ها می خواهد با تقلب در برگه های انتخاباتی، به قدرت برسند»

رقابت تنگاتنگی که بین پرزیدنت ترامپ و جو بایدن در جریان شمارش آراء به چشم می خورد، نشان می دهد که تا چه حد رسیدگی دقیق و بیطرفانه آرایی که از طریق پست فرستاده شده می تواند سرنوشت انتخابات را تغییر دهد.

در تاریخ انتخابات ایالات متحده، سابقه نداشته که شمارش آراء به مدت سه روز، این چنین تنگاتنگ پیش رود و در برخی ایالت ها درستی و یا جعلی بودن چند هزار برگ رای، می تواند تصویر را دگرگون سازد.

پرزیدنت ترامپ بر این بارو است که اگر آرای پستی به حساب نیاید، به طور مسلم معلوم می شود که اور پیروز انتخابات بوده است. بسیاری از آگاهان امور انتخاباتی آمریکا نیز می گویند که اگر آرای پستی نادیده گرفته شود و معیار، تنها رای گیری در حوزه های انتخاباتی باشد، احتمال بسیار می رود که پرزیدنت ترامپ پیروز این انتخابات بوده است.

طرفداران دونالد ترامپ بر این باورند که این بار نیز نظرسنجی ها کاملا اشتباه و مغرضانه درآمده و نشان می دهد که نیروهای پرقدرتی همیشه خواسته اند از رسیدن ترامپ به مقام ریاست جمهوری جلوگیری کنند.

پرزیدنت ترامپ در یک پیام توییتری که شب گذشته انتشار یافت، یک بار دیگر نوشت که دموکرات ها می خواهند اراده مردم را تحریف کنند و انتخابات را از مسیر واقعی که همانا پیروزی ترامپ است، دور سازند.

اعتراض طرفداران پرزیدنت ترامپ نسبت به آن است که به آراء پستی نمی توان اعتماد کرد. آن ها می گویند که بررسی دقیق هویت افرادی که رای خود را از طریق پست فرستاده اند، امکان پذیر نیست. به عنوان یک مثال، گفته شد که اگر برگه رای توسط پستچی به جای صاحبخانه، به دست مستاجر او افتاده و وی برخلاف صاحبخانه مخالف ترامپ بوده، برگه را به طرفداری از بایدن پر کرده و به صندوق انداخته است و چنین امری توسط مسئولان قابل کنترل نیست.

از آن جا که هر ایالت در آمریکا شیوه شمارش آراء را خود تعیین می کند، و هر ایالت دارای دادگاه ها و سیستم حقوقی مربوط به خویش است، در برخی ایالت ها، قضات اجازه داده اند که حتی پس از پایان انتخابات نیز، افراد بتوانند رای خود را از طریق پست بفرستند – که این، کاملا با قانون و عدالت مباینت دارد.

پرزیدنت ترامپ در دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری نسبت به آراء پستی ابراز تردید کرده و گفته بود که درستی آن ها مورد تردید است.

امسال، به علت کورونا و شاید علل دیگر، شمار افرادی که از طریق برگه پستی رای دادند، ده ها برابر انتخابات پیشین است و می تواند سرنوشت شمارش آراء را رقم بزند.

طرفداران پرزیدنت ترامپ می گویند که از روز به قدرت رسیدن او، دموکرات ها به شیوه های مختلف و با وارد آوردن اتهامات بی اساس، کوشیدند او را از قدرت به پایین بکشند و در همه زمینه ها شکست خوردند و حالا از طریق تقلب در رای دادن پستی، می خواهند موجب پیروزی بایدن شوند.

تحلیلگران یادآوری می کنند که در همه دوره های انتخاباتی پیشین ایالات متحده نیز، در بسیاری از ایالات ها، نسبت به شمارش آراء و به حساب آوردن آراء پستی اختلاف نظر وجود داشته و قضیه به دادگاه رسیده است و بنابراین، پرزیدنت ترامپ این حق را دارد که جریان را به دیوان عالی ارجاع دهد. مخالفان پرزیدنت ترامپ می گویند که او از مدت ها پیش زمینه را برای استفاده از این شیوه فراهم ساخته و مرتبا از آن سخن گفته بود.

هنگام تدوین این خبر، هنوز نتایج قطعی انتخابات مشخص نشده، ولی تردیدی نیست که جدال و اختلاف در روزهای آینده نیر برطرف نخواهد شد و ایالات متحده همچنان صحنه بحث و جدل بین دو جناح خواهد بود.