پرسش جنجالی در ایالات متحده: پرزیدنت ترامپ تا چه حد خطر را پشت سر گذاشته؟ پزشکان: معلوم نیست!

اقدام پرزیدنت ترامپ در بازگشت به کاخ سفید، سه روز پس از آن که بستری شده بود، همانگونه که انتظار می رفت، به یک جنجال سیاسی و انتخاباتی جدید مبدل گردید. پرزیدنت ترامپ در یک پیام کوتاه تلویزیونی و همچنین در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به مردم آمریکا گفت که از کورونا نترسند و بکوشند بر آن فایق آیند و کشور بزرگی دارند که باید به آن مفتخر باشند.

بازگشت بیماران کورونا به خانه، پس از آن که مرحله حاد بیماری را پشت سر گذاشته اند، یک امر عادی و قابل قبول است.

همچنین در این واقعیت تردیدی نیست که بیمارستان نظامی والتر رید در نزدیکی واشنگتن، دارای بهترین تیم پزشکی بوده و بهترین شیوه های درمانی را در مورد مقام ریاست جمهوری به اجرا گذاشته است.

ولی برخی پزشکان درمانی می گویند که پرزیدنت ترامپ هنوز مرحله بحرانی را پشت سر نگذاشته است و خطر کاملا برطرف نگردیده است.

تحلیلگران می گویند که برای پرزیدنت ترامپ بسیار مهم بود که نشان دهد خطر کورونا یک امر سرنوشت ساز نیست و نباید از آن ترسید و به خاطر آن، زندگی اجتماعی و اقتصادی و هنری و جنبه های دیگر زندگی عادی فلج شود.

او با استفاده مداوم از ماسک دهان و بینی مخالف بود و همین امر موجب ابتلای او و همسرش و چندین تن دیگر از تیم کارمندان کاخ سفید شد.

مخالفان پرزیدنت ترامپ او را به بی مبالاتی و ناچیز شمردن یک خطر واقعی متهم می سازند و برای او بسیار مهم است که با رفتار خود و مقابله با کورونا نشان دهد که ارزیابی هایش درست بود و شفای سریع او می تواند دلیل درستی ارزیابی هایش باشد.

پرزیدنت ترامپ در پیام های صوتی و تصویری خود کوشید این گمان را القاء کند که گرچه هنوز کاملا خوب نشده، ولی مرحله خطر را پشت سر گذاشته و به کار عادی باز می گردد. رساندن این پیام به مردم آمریکا، از نظر شانس موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری اهمیت زیاد دارد.

اکنون باید دید که آیا او با بازگشت به کاخ سفید، همچنان به درمان نیاز دارد و یا پزشکان باید به معالجه ادامه دهند. بدیهی است همان گونه که رئیس جمهوری در بیمارستان نظامی والتر رید از بهترین امکانات درمانی برخوردار بوده، در کاخ سفید نیز همان امکانات فراهم می آید.

جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفته است که اگر پزشکان تایید کند، و خطر واگیری وجود نداشته باشد، حاضر است مناطره تلویزیونی را از سر بگیرد. معلوم نیست که اگر ضعف جسمانی پرزیدنت ترامپ ادامه یابد، انجام این مناظره امکان پذیر باشد.

پرزیدنت ترامپ قول داده که به زودی به کارزار تبلیغاتی و شرکت در همایش های بزرگ انتخاباتی باز خواهد گشت، که در مورد آن هم هنوز اطمینان وجود ندارد و باید در انتظار روزهای آینده بود.