یک دیدگاه

  1. این باندهای مذهبی و کمونیست
    اینقدر پررو هستند که فقط باید با پسگردنی و گلوله ازبین بردشون وگرنه اینا جهان را بیچاره میکنند

    همین باندهای تروریستی مثل “حماس و حزب الله و بشار جنایتکار و جمهوری آخوندی و سازمات مزاحمین خلق ایران” که همگی هم مذهبی و هم کمونیست و سوسیالیست هستند و کارشان فقط و فقط قتل عام و جنایت و دزدی هست

Comments are closed.