پرسش مدیر مسؤول “ابتکار”: ویرانگری چه هنگام به پایان می رسد و سازندگی آغاز می شود؟

محمد علی وکیلی مدیرمسؤول روزنامه ابتکار در مقاله اساسی امروز این روزنامه نوشت:  «مردم می‏پرسند کی نوبت آواربرداری داخلی فرا خواهد رسید؟»

یک روزنامه نگار ایرانی، در واکنش به مشکلات کمرشکنی که به علت بی کفایتی حکومت، گریبانگیر ملت شده است، نوشت که چه هنگامی رژیم برای رفع این مشکلات فزاینده اقدام خواهد کرد؟

محمد علی وکیلی مدیرمسؤول روزنامه ابتکار در مقاله اساسی امروز این روزنامه نوشت:  «مردم می‏پرسند کی نوبت آواربرداری داخلی فرا خواهد رسید؟».

وکیلی در مقاله انتقادی خود نوشت : «اوج‏گیری تنش ما با آمریکا در دوران ترامپ علت‏های متعددی می‏تواند داشته باشد. گذشته از هر علتی، اما این بحران نقاط ضعف و قوت راهبرد‌های ما را نشان داد. به تعبیری مزیت‏ها و تهدید‌های استراتژیک ما را آشکار کرد».

وکیلی در ادامه نوشت : «اکنون که از گردنه‏های مهم با تاب‏آوری و تحمل مردم عبور کردیم نوبت آواربرداری است. اکنون که به داخل می‏نگریم مردمانی زخم‏خورده و آسیب‏دیده می‏بینیم. به ایران که می‏نگریم آن را کشوری با سر و صورتی خونی و زخمی و تیرو‏ترکش‏خورده می‏بینیم. باید حواس‏ها و هوا‌ها را چرخاند و به این آوار‌ها نگاه کرد».

وی نوشت: «مردم از خود می‏پرسند اکنون که در این جنگ اقتصادی کشور توانست نرخ ارز را مهار کند چرا افسار قیمت‏ها کشیده نمی‏شود؟ مگر مهم‏تر از زیست‏پذیر کردنِ کشور، حکومت وظیفه‏ای دارد؟ مگر “دولت رفاه” در ذات تعریف حکومت نیست؟ در واقع ما باید به خودمان نهیب بزنیم که مردم برای «تحمل کردن»، چیزی را تحمل نکردند! در شرایط کنونی، زیست مردم در معرض تهدید جدی است».

وی نوشته است : در درون کشور هیچ کار جدی در آواربرداری از آثار جنگ اقتصادی انجام نشده است؛ و ما توجیهی برای آن نداریم! جز اقدام هرچند مثبت، اما کم‏تاثیرگذار در برخورد با چند فاسد اقدام دیگری در مبارزه با اصل فساد انجام نداده‏ایم. مشخص نیست چرا در ایجاد شفافیت به وسیله اصلاحات در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور تعلل می‏ورزیم؟ مشخص نیست چرا برای ایجاد عنصر پاسخگویی در سیاست تردید داریم؟ برای مردم پذیرفته نیست که چرا حذف یارانه ثروتمندان، شفافیت بنگاه‏ها، اخذ مالیات از خانه‏های خالی و به‏طور‏کلی جلوگیری از فرار مالیاتی به نتیجه نمی‏‏رسند.

درادامه این مقاله  روزنامه ابتکار امده است:  اکنون اگر فکر جدی نشود خودِ «زندگی» در مخاطره است. مردم از ما می‏پرسند چرا اصلاح ساختار‌های بیمار و برنامه‏هایی که برای تقویت قشر آسیب‏پذیر اعلام کردید به نتیجه نمی‏رسد. می‏پرسند اگر دولت بی‏رمق و کم‏‏حمیت است، در مجلس چه خبر است که شما نمی‏توانید با نظارتِ درست، آنان را پاسخگو کنید؟

 

یک دیدگاه

  1. اگر مبترسی حرف بزنی، حرف نزن. ایا متخصص در کشور وجود دارد که بتواند کاری انجام بدهد؟ ایا بودجه ای بعد از صرف شدن برای کارهای دزدی و تروریستی باقی میماند؟
    در رژیم اخوندی ، کو دل گریان؟ ارجعیت برای خارج از ایران بوده است و خواهد بود.

Comments are closed.