پرسش مسعود پزشکیان از مردم:در دوران خاتمی بهتر زندگی میکردید یا الان؟پاسخ:زمان شاه

مسعود پزشکیان نامزد سیرک انتخابات علی خامنه ای درحساب کاربری  شخصی خود در شبکه اکس با انتشار پیامی از مردم پرسیده که مردم خودتان بگویید در دولت خاتمی بهتر زندگی می‌کردید یا الآن؟ به همین سوال پاسخ دهید و تصمیم بگیرید. و اکثریت کسانی که به این پرسش پزشکیان پاسخ داده اند گفته اند که بهترین دوران که مردم ایران در آن احساس شادی و زندگی خوبی داشته اند نه دوران خاتمی و اساسا جمهوری اسلامی بلکه زمان محمدرضا شاه پهلوی پادشاه فید ایران بوده است.

کاربران با انتشار تصاویری از خاندان پهلوی یاد و نام دو پادشاه پهلوی یعنی رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه پهلوی را گرامی داشتند.

همچنین تصاویری نیز به حمایت از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کردند.

گفتنی است که مسعود پزشکیان و جواد ظریف و دیگر مقام های رژیم طی روزهای گذشته به هر ترفند و حیله ای که در چنته داشتند چنگ زدند تا بتوانند اکثریت قابل توجه ملت ایران را که نمی‌خواهند در سیرک خونین رژیم شرکت داشته باشند بار دیگر گول زده و به پتی صندوق های رای بکشانند تا از این راه بتوانند برای رژیم در حال سقوط جمهوری اسلامی مشروعیت بخرند.

آگاهان امور ایران بر این باورند که با توجه به دو دوره ای شدن انتخابات رژیم دور دوم آن با حضور کمتر مردم روبرو خواهد شد.

گفتنی است که برخی کانال های تلویزیونی به ظاهر مخالف رژیم در تلاش هستند تا نمایش نخ نما شده بد و بدتر را بار دیگر برای ملت ایران اجرا کنند اما این بار مانند دو دوره پیشین انتخابات رژیم ملت ایران با تحریم گسترده تر سیرک انتخابات پیام روشن تر و رساترین به این افراد و گروه ها و همچنین جامعه جهانی خواهد فرستاد.