پرسش ها در شبکه های اجتماعی: طلبه جوان شهر قم به چه علت آماده خدمت در کشور دیگر شده اند؟

گروهی از طلاب جوان در شهر مذهبی قم که توسط یک سازمان پرهزینه دینی هدایت می شوند، اعلام کرده اند که حاضرند به یک کشور جهان سفر کنند تا داوطلبانه به رسیدگی به سالخوردگان خارجی یاری برسانند و میزان رافت و رحمت حکومت اسلامی ایران را به دنیا نشان دهند.

انتشار این خبر باعث انتشار واکنش های طنزآمیز در شماری از شبکه های اجتماعی شده است. یک کاربر نوشته است که حتما این طلبه جوان به دنبال فرصتی هستند تا بتوانند در یک کشور خارجی پناهندگی بگیرند و از بلایای حکومت اسلامی ایران در امان بمانند.

یک کاربر دیگر نوشته است که اگر رژیم ایران بیم داشت که پزشکان بدون مرز که داوطلب خدمت در ایران شده بودند، از جانب رژیم جاسوس تلقی شدند و آنها را بیرون کردند، حکومتی که همه را به کیش خود می پندارند، قصد دارد با فرستادن این طلبه جوان به کشوری خارجی، به توطئه چینی و فتنه گری بپردازد.

یک کاربر دیگر نوشته است که علی شمخانی نیز در دیدار از عراق، ابراز آمادگی کرده بود که رژیم ایران تجربیات خود در مورد مبارزه با کورونا را در اختیار دولت عراق بگذارد.

به نوشته یک کاربر دیگر، در حالی که صدها هزار نفر ایرانی در شرایط دشوار کنونی نیاز شدید به کمک و همیاری دارند، چگونه ممکن است که گروهی طلبه جوان می خواهند به خدمت مردمان یک کشور دیگر بروند؟ این کاربر نوشته است: مگر آن ها مسلمان نیستند؟ و مگر نمی دانند چراغی که به خانه حلال است، به مسجد حرام است؟