پزشکان اسرائیلی، در یک عمل جراحی طولانی و موفقیت آمیز، جمجمه های دو نوزاد به هم چسبیده را جدا کردند

دو نوزاد اسرائیلی که هنگام به دنیا آمدن جمجمه آن ها به هم پیوسته بود، در یک عمل جراحی چندین ساعته که در جهان کم نظیر است از هم جدا شدند و حال آن ها خوب است و در حال رسد می باشند. شاید این دومین یا سومین مورد معجزه پزشکی در سراسر جهان باشد که پنجاه پزشک و متخصص اسرائیلی در یک عمل جراحی طولانی که بیش از یک روز به درازا کشید، توانستند جمجمه های این دو نوزاد را که به صورت خطرناکی به هم پیوسته بود از هم جدا کنند، بی آن که به مغز و یا فعالیت جسمانی آن ها آسیبی وارد شده باشد.

این عمل جراحی بسیار دشوار در دو اتاق جراحی به طور همزمان انجام شد و پس از آن که پزشکان توانستند جمجمه ها را از هم جدا کنند، اتاق جراحی دوم فعال گردید و یکی از دختران نوزاد مورد عمل پیوند پوست جمجمه قرار گرفت و همین روند در مورد نوزاد دوم نیز با موفقیت عملی گردید.

تلاش پزشکان اسرائیلی آن بود که بتوانند شبکه خون رسانی این دو نوزاد را به شیوه ای از هم جدا کنند که به آنها آسیبی نرسد.

انون با گذشت دو روز از عمل جراحی، پزشکان با خرسندی اعلام می کنند که عمل دشوار با موفقیت کامل روبرو شده و هر دو نوزاد نه تنها سالم هستند، بلکه می خندند و حتی به یکدیگر لبخند میزنند و دستان هم را لمس می کنند.

پدر و مادر این دو نوزاد سیامی حاضر به افشای هویت خود نشدند، ولی از پزشکان، به مثابه فرشتگانی که از آسمان آ»ده اند سپاسگزاری کردند. برخی پزشکان گفتند که پس از یک عمل جراحی طولانی و بی خوابی شبانه، هنگامی که مطمئن شدند عمل جراحی بسیار موفقیت آمیز بوده است، یکدیگر را در آغوش کشیدند و به هم شادباش گفتند.

دوقلو های سیامی به نوزادانی گفته می شود که یکی از اندام بدنآن ها به هم متصل است و اگر جدا شود امکان مرگ آن ها می رود.

معمولا، اجرای جراحی در مورد نوزادان سیامی بسیار دشوار است و در موارد متعددی این نوزادان روی تخت جراحی فوت کرده اند و یا تنها یکی از آن ها زنده مانده است. ولی این بار، عمل جراحی با موفقیت روبرو شد و نوزادان سالم هستند و همچنان در بیمارستان مورد پرستاری قرار دارند.

احتمال می رود که این دومین یا سومین عمل جراحی جدا کردن دو جمجمه در سراسر جهان باشد که با موفقیت همراه است.

این عمل جراحی موفقیت آمیز، در بیمارستان سوروکا در شهر بئرشبع در جنوب اسرائیل انجام گرفت و دو کارشناس غیر اسرائیلی نیز برای نظارت بر آن دعوت شده بودند.