پزشک ایرانی خطاب به نمایندگان سازمان جهانی بهداشت: امید و انتظارمان آن بود که واقعیات تلخ را در ایران به چشم ببینید

حکومت ایران ادعا می کند که نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، پس از دیداری که از ایران داشتند، تلاش رژیم را برای مبارزه با کورونا ستوده، و آن را بهترین شیوه دانسته اند. ولی یک پزشک ایرانی، در واکنش به بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از ایران و تحسین هایی که از قول آنان نسبت به عملکرد رژیم ایران انتشار یافت نوشت:   همه امیدمان به بازرسی شما بود، آنهم بر باد رفت! خانمها و آقایان سازمان بهداشت جهانی.

من یک پزشک ایرانی هستم، در بیمارستانی کار میکنم با بیماران کورونایی و همه مشکلاتی که روزانه از سر و کول ما بالا میرود، اینجا بیمارستان نیست،میدان جنگ است و ما بسیار و بسیار خشمگین هستیم، نه فقط از دولت و سیستم بی کفایت خودمان، بلکه امروز بیش از همیشه از شما، سازمان بهداشت جهانی!

ما بعنوان پزشکان ایرانی از شما صادقانه می پرسیم و انتظار داریم صادقانه پاسخ بدهید، چرا با ما تماس نگرفتید، چرا سری به مردم نزدید، چرا سری به بیمارستانهای ما در گیلان و شیراز و قزوین و قم نزدید، چرا نیامدید واقعا تصویر بگیرید و کاری بکنید، چرا حتی در این مورد که جان خودتان و همچنین مردمان بسیاری در دنیا درخطر است و الان ایران تبدیل به مرکز شیوع کورونا شده و به چند کشور هم این بیماری را صادر کرده، با اتکا به حرفه ای گری خودتان عمل نکردید. ما خبر داریم و یا شنیده ایم که وسایلی که آوردید را به بخش خصوصی فروخته اند و به دست من و ما چیزی نرسید.

ما از شما میپرسیم اگر غیر از اینست که ما میگوییم لطفا لیست بیمارستان هایی که رفتید را برای عموم مردم دنیا علنی کنید.

لیست شهرها و مراکزی که سر زدید و لیست افرادی که با آنها مصاحبه کردید. اینها کمک میکند ما بفهمیم الان که دستمان از همه جا کوتاه است به کی متوسل شویم.

ما از شما میخواهیم پیگیری کنید کمکهای شما و همچنین نهادهای دیگر و یا دولتهای اروپایی به دست چه کسانی رسیده و با آن کمکها چه کرده اند.

وقتی گزارش شما را دیدیم و آوانس دادن شما به دولت و حکومتی که جلوی چشم ما بدلیل سیاستهای غلط و بی تفاوتی مطلق در مورد امنیت و جان مردم، الان ایران را با یک فاجعه عظیم روبرو کرده، از خودمان پرسیدیم، این دیگر چیست، واقعا کسی که بیاید اینجا و این همه مکافات مطلق را ببیند و این گزارش را تهیه کند، ما چه باید بگوییم جز اینکه ظاهرا از اینها نیز آبی برای ما گرم نمیشود.

چرا توجه ندارید ، در ایران سازمان مردم نهاد نداریم، اگر هم بسازیم این حکومت فورا مهر امنیتی زده و آنها را جمع میکند، ولی ما هستیم ، ما شبکه پزشکان و پرستاران و همکارانی که همین روزها با جان و دل کار میکنند و تعدادی جانشان را از دست داده اند.

پزشکان ایرانی الان این بحث است همگی از سازمان بهداشت جهانی بخواهیم دخالت فوری و مستقیم کند و رسما رسیدگی و رهبری مقابله با کورونا را به عهده بگیرد

یکبار دیگر میگویم همه امید ما به بازرسان شما بود که آنها ما را کاملا ناامید کردند، پس از شخص رئیس سازمان بهداشت جهانی و مسئولین این سازمان و به نوعی از جامعه بین المللی میخواهیم فورا دست بکار شوند. ما شبکه پزشکان در کنار شما هستیم .