پس از بادبادک آتشزا، تروریست های از غزه ممکن است “ریزپهپاد” علیه اسرائیل بکار اندازند

منابع اطلاعاتی در اسرائیل می گویند که سازمان های ترور در غزه، شیوه مبارزه با اسرائیل را بهبود می بخشند و اکنون قصد دارند به جای بادبادک ها و بالون های آتشزا، به هواکردن پرنده های کوچک مکانیکی بپردازند که “ریز پهپاد” نامیده می شود.

با پیشرفت تکنولوژی، امروز می توان با هزینه کم، ریزپهپادهایی ساخت که هدایت پذیر است و می توان آن را از غره به سوی خاک اسرائیل فرستاد و آن را به مواد انفجاری و یا آتشزا مجهز ساخت.

در سه ماه اخیر بادبادک های آتشزا که از غزه هوا شده، حدود ده میلیون متر مربع از بیشه زارها و مزارع کشاورزی را به آتش کشیده، ولی تلفات جانی به دنبال نداشته است. ولی در صورتی که ریزپهپادها به کار افتد، می توان آن را از راه دور به نواحی مسکونی نیز هدایت کرد و باعث انفجار آن در بین جمعیت شد.

آگاهان سیاسی می گویند که بی تردید اسرائیل چنین تعرضی را اقدام جنگی تلقی کرده و واکنش شدیدی نسبت به آن نشان خواهد داد.

تلاش حماس برای بالا بردن امکانات تعرضی در حالی ادامه دارد که فقر و گرسنگی شدیدی در غزه حکمفرما می باشد و حماس از جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای عرب انتظار کمک مالی کلان دارد.

در گزارش های روزهای اخیر همچنین گفته شده بود که حماس هم اکنون در تلاش برپایی یک ارتش منظم است که به همه امکانات تعرضی و دفاعی مجهز باشد. انجام چنین هدفی به بودجه زیادی نیاز دارد که منابع خبری می گویند مبلغ آن را حکومت اسلامی ایران از طریق حزب الله لبنان می پردازد.

وزیر امنیت داخلی اسرائیل، گیلعاد اِردان اعلام داشت که اسرائیل این گونه احتمال را با وخامت زیاد تلقی می کند و برای چاره جویی در مورد آن به تلاش می پردازد. وزیر امنیت گفت که یکی از خطرات مهم این شیوه آن است که ریزپهپادها قابل هدایت شدن هستند و می توان هدف آن ها را مشخص ساخت. همچنین احتمال می رود که این نوع تعرض، تنها به نقاطِ پیرامون نوار غزه محدود نگردد و گروه های ترور بتوانند نواحی بیشتری را در داخل اسرائیل هدف قرار دهند.

در یک خبر دیگر آمده است که سرکردگان حماس هم اکنون در قاهره به سر می برند و با مقامات مصری به مذاکره مشغول هستند. مصر از حماس بارها خواسته است از عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست بردارد. منابع خبری گفتند که حماس از مصر درخواست کرده که امکانات بازسازی غزه را فراهم سازد.