پس از تسلط ارتش سوریه بر نواحی مرزی با اسرائیل، دولت اورشلیم کمکهای انساندوستانه را متوقف میکند

در همان حال که ارتش سوریه به محاصره شهر ادلب ادامه می دهد و قصد دارد آنجا را از تسلط مخالفان رژیم خود بیرون آورد، اسرائیل اعلام کرد که کمک های انسان دوستانه به اهالی مرزی سوریه را متوقف می سازد، زیرا سراسر ناحیه ای که “گولان سوریه” نامیده می شود، به تسلط ارتش سوریه بازگشته و فعالیت های انسان دوستانه اسرائیل متوقف شده است.

اسرائیل از دو سال پیش به اعطای کمک های دارویی و آذوقه و مایحتاج به ساکنان خاک سوریه که در نزدیکی مرز اسرائیل زندگی می کنند پرداخت تا از رنج آن ها بکاهد.

در این مدت حدود سه هزار بیمار و زخمی سوری، در بیمارستان های اسرائیل، به طور رایگان مورد درمان قرار گرفتند. همچنین ارتش اسرائیل چندین تن دارو و وسایل پزشکی و همچنین خوراکی و پوشاک برای اهالی مرزی سوریه فرستاد که توسط سربازان اسرائیلی بین اهالی توزیع می شد.

ارتش دفاعی اسرائیل دیروز (پنجشنبه) اعلام داشت که ناچار است این کمک ها را متوقف سازد. زیرا با حضور ارتش سوریه در فاصله کمی از مرز اسرائیل، ادامه این کمک ها امکان پذیر نمی باشد.

مقامات رسمی اسرائیل گفتند که در دو سال گذشته یک هزار و هفتصد تن مواد خوراکی به داخل سوریه انتقال یافته  و چندین تن لباس و مایحتاج داده شده و بیش از یک میلیون لیتر بنزین به اهالی مرزی سوریه اعطا گردیده است.

یک روزنامه نگار گفت: در حالی که دولت سوریه اسلحه در اختیار جنگجویان در سوریه قرار می دهد که یکدیگر را بکشند، اسرائیل به اعطای کمک های انسان دوستانه می پردازد، تا در حد توانایی خود، بتواند از رنج و دردِ آن مردم جنگ زده بکاهد.

یکی از مایحتاجی که اسرائیل در اختیار اهالی محنت زده مرزی در سوریه قرار داد، ۱۸۰ هزار بسته پوشک بچه بود. همچنین ۴۹ هزار بسته غذای کودک توسط اسرائیل به سوریه انتقال یافت.