پس از خامنه ای،رئیسی نیز از احتمال بازگشت پهلوی به ایران ابراز نگرانی کرد:پهلوی ها پای آمریکا و اسرائیل را به ایران باز کردند

با گذشت بیش از دو هفته از کنفرانس مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی واکنش ها در داخل و خارج از ایران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد ابراهیم رییسی رییس جمهوری حکومت اسلامی روز گذشته(شنبه)طی سخنانی از بازگشت احتمالی خانواده پهلوی ابراز نگرانی کرد و در این باره گفت:برخی در حال تطهیر خانواده پهلوی هستند.

او مدعی شد که خانواده پهلوی در حق ملت ایران جنایت و خیانت کرده اند.

ابراهیم رئیسی همچنین گفت که حکومت پهلوی پای آمریکا و اسرائیل را به ایران باز کردند.

پیش تر علی خامنه ای نیز به سخنان شاهزاده رضا پهلوی واکنش نشان داده بود و ساعاتی پس از سخنان او در مقام پاسخگویی برآمده و گفت که هر کسی که در پی بازگرداندن خانواده پهلوی و پادشاهی به ایران باشد مرتجع است.

طی روزهای گذشته زندانیان سیاسی در داخل زندان های ایران با انتشار پیام هایی و امضای بیانیه مشترک از سخنان شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده و با به راه انداختن کمپینی با نام: رای اعتماد به شاهزاده او را شخص مورد اعتماد خود معرفی نمودند.

برخی سازمانهای سیاسی خارج از کشور به مخالفت با سخنان شاهزاده رضا پهلوی پرداخته و او را متهم می کنند که در پی مصادره خواستهای مردم است و این در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی هیچگونه گروه و سازمان سیاسی ندارد و بارها اعلام کرده که قصد رهبری را ندارد و در تازه ترین پیام خود نیز ملت ایران را بزرگترین و مهم ترین عامل تغییرات بنیادین در ایران دانست و گفت که هیچ نقشی از هم اکنون برای خود به جز نجات ایران در نظر ندارد.

مردم در داخل کشور طی سالهای گذشته و امروز نیز در تجمعات اعتراضی خود با فریاد های رضاشاه روحت شاد و ولیعهد کجایی به داد ما بیایی از او می خواهند که نقشی پررنگ تر را ایفا کند.