پس از سلطان نشین عمان و امارات عربی متحده و قطر، اکنون بحرین است که یک وزیر اسرائیلی را دعوت می کند

وزیر اقتصاد و صنایع اسرائیل که به همایش بین المللی بحرین دعوتت شده است

با ادامۀ روند بهبود و گسترش روابط اسرائیل با امیرنشین های عربی در حوزه خلیج فارس، خبر رسید که دولت بحرین نیز وزیر اقتصاد و صنایع اسرائیل را به طور رسمی دعوت کرده در یک همایش بین المللی درآن امیرنشین حضور یابد.

این دعوت چند هفته پس از دیدار رسمی نخست وزیر اسرائیل از سلطان نشین عُمان و دیدار وزیر اطلاعات اسرائیل از همان سرزمین، و همچنین حضور جودوکاران اسرائیلی در بازی های بین المللی در ابوظبی پایتخت امارات عربی متحده صورت می گیرد.

پیشتر نیز از یک رشته دیدارهای محرمانه بین مقامات ارشد اسرائیلی و عربستانی خبر رسیده بود.

در گزارش امروز (شنبه) آمده است که دولت بحرین با فرستادن دعوت نامه رسمی، ابراز آمادگی کرده از وزیر اقتصاد اسرائیل، الی کُهن Eli Cohen پذیرایی کند.

حکومت بحرین اکنون سالیان دراز است در برابر عملیات تخریبی رژیم ایران ایستادگی می کند و در همان حال به گسترش روابط آشکار و پنهان با اسرائیل ادامه می دهد. سیزده سال پیش بود که بحرین به طور رسمی اعلام داشت که از گروه تحریم علیه اسرائیل بیرون می آید. این گروه، متشکل از اکثر کشورهای عرب، که همزمان با استقلال اسرائیل در هفتاد سال پیش برپا شده بود،

کنفرانسی که وزیر اقتصاد و صنایع اسرائیل به آن دعوت شده، درباره شرکت های نوبنیان کامپیوتری است که وزیران اقتصاد ده ها کشور جهان در آن حضور خواهند داشت. دولت بحرین این دعوت نامه را به طور رسمی، از طریق وزارت خارجه اسرائیل فرستاده است.

این همایش با ابتکار بانک جهانی و زیر نظر مقامات آن در بحرین برگزار خواهد شد. یکی از هدف های آن گسترش اشتغال زایی در کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال رشد است که با مشکل شدید بیکاری، به ویژه در میان بانوان و جوانان روبرو هستند.

3 دیدگاه‌

  1. تا کورشود چشمی که نتواند دید این همبستگی وشادی ویکدستی کشور ودولت اسرائیل وسایر کشورهای عربی منطقه . چشم رژیم منافق وترورست جمهوری اسلامی ایران کورکه هست کورتر شه.

  2. این همان نبوت اسمان یهوه برای اسرائیل بود که گفت از این تاریخ فرشتگان خدا از چهار سو به کمک اسرائیل و بنیامین خواهند شتافت اسرائیل متوجه حقیقت است پس از حقیقت باید محافظت کند و این امانت اسمان یهوه را بر منصب ایران بنشاند . درود و برکت بر اسرائیل خدا با درود و برکت بر قوم اسرائیل و تمام یهودیان جهان باد . .. هستم ان وعده ان مسیر ( … ) مکتوب درست بوده درست هست پس اسرائیل سلطان است تا ابد

Comments are closed.