پس از نعلین، اکنون صدای چکمه سپاه به گوش می رسد؛ تفسیر سیاسی هفته، نوشتۀ منشه امیر 

دانلود فایل صوتی تفسیر

ربودن روح الله زم و آوردن او به ایران، صرفنظر از شیوه اجرایی آن، برای حکومتی که همیشه دو یا چند جناح متنازع داشته، یک زمین لرزه بزرگ سیاسی بود که پس لرزه های آن را در هفته ها و ماه های آینده احساس خواهیم کرد.

او یک فرد ساده نبود، بلکه مهره ای از شطرنج رژیم بود که از طریق خبر رسانی، قصد داشت یک جناح حکومتی را تقویت کند و زشتی ها و کژی های جناح دیگر را آشکار سازد.

آن گروه دوم، سپاه پاسداران بود که ماموریتش سرکوب گروه انتقادگر و جوینده راه دیگر حکومتی، همان جناح موسوم به اصلاح طلب است.

روح الله زم از جمله صدها هزار نفر افرادی بود که در تابستان ۸۸ در تظاهرات خیابانی شرکت کردند و خواستار مهار کردن جناح علی خامنه ای و سپاه پاسداران شدند.

او را به زندان اندختند و شکنجه کردند که چرا خواهان تغییرات و اصلاحاتی در حکومت است. و او از ایران فرار کرد و از فرانسه پناهندگی گرفت و به مبارزه از آن میدان ادامه داد.

این برای حاکمان رژیم یک دردسر بزرگ به وجود آورد.

حاکمان، نه به مفهوم رئیس جمهوری و گروه اطراف او. آن ها که اختیاراتی ندارند و کاره ای نیستند.

حاکمان واقعی در ایران، امروز در دست سپاه پاسداران است که علی خامنه ای را وسیله قرار داده تا هدف های خود را پیش برد و خامنه ای، صلاحش ایجاب می کند که از این گروه حمایت کند، تا از حمایت متقابل برخوردار گردد.

در فضای سیاسی ایران، که توانایی ها و شایستگی های علی خامنه ای سخت زیر سؤال رفته، و او را به عنوان سرکرده مصیبت کشور می شناسند، و خواهان برکناری او هستند، و حتی حسن روحانی نیز آشکارا سیاست های خامنه ای را به چالش می کشد و علیه آن سخن می گوید. خامنه ای بدون برخورداری گسترده از حمایت سپاه پاسداران، نمی تواند بر کرسی قدرت همچنان تکیه زند.

بنابراین، سپاه و خامنه ای به هم نان قرض می دهند:

این یک از آن یک حمایت می کند و آن یک چتر حمایت خویش را بر سر این یک می گستراند.

یک کانال تلگرامی از پاریس، خار چشم می شود و مطالبی انتشار می دهد که تنها ،عوامل درون حکومت به آن دسترسی دارند.

یعنی جنگ قدرتی در گرفته، که کانال “آمد نیوز” جنگ افزاری در دست یک گروه علیه گروه دیگر است و باید آن را خنثی کرد.

سپاه پاسداران، که فعالیت خود را در همه زمینه های غیرنظامی و غیرامنیتی و امور اقتصادی و فرهنگی و کمک رسانی به سیل زدگان و غیره گسترش داده، در این جنگ قدرت، تصمیم می گیرد که یک حربه برنده رقیب را خنثی کند و آن را از دستش بیرون آورد.

سپاه، طرح فریب دادن روح الله زم و ربودن و آوردن او به ایران را بسیار محرمانه و به تنهایی آماده ساخت و وزیر اطلاعات رژیم کوچکترین اطلاعی از این جریان نداشت و نباید می داشت.

اجرای این طرح، جنبه یک کودتای سیاسی داشت و باید تا آخرین مرحله پنهان می ماند تا مبادا جناح رقیب، از آن بو ببرد و آن را خنثی سازد.

حالا که این قضیه تمام شده و زم به دام افتاده است و به شدت تخلیه اطلاعاتی می شود، حتی جناح رقیب نیز از چپ و راست پیام های تبریک صادر می کند: از رئیس دولت گرفته تا وزیر اطلاعات که به حریم او تجاوز شده و شاید هم خودش یکی از قربانیان آینده این رویداد باشد.

همه را ناچار ساختند به سپاه تبریک بگویند و سوء ظن را از خود دور سازند و چنین ادعا کنند که با روح الله زم ارتباطی نداشته و رفتار او را باطل می دانند.

در زبان های غربی، برای تعریف وضعی که در ایران، پس از دستگیری پایه گذار آمد نیوز ایجاد گردیده، اصطلاحات بسیار رایج است: آن را “سربریدن های زنجیره ای” و یا “شکار ساحران” می نامند.

به گونه ای دیگر، همانند دوران استالین در اتحاد شوروی، دست به پاکسازی سیاسی می زنند و شمار زیادی از افرادی را که در خط رهبر حکومت نبودند، یکی پس از دیگری، از صحنه خارج می کنند.

احتمالا، این همان شیوه ای است که از این پس سپاه پاسداران خواهد توانست با بهره گیری از آن، رقیبان خویش و یا کسانی را که در راه رسیدن به هدف های جاه طلبانه اش مانع ایجاد می کنند، از سر راه بردارد.

به آسانی توانستند محمود احمدی نژاد را خاموش کنند و دهان او را در حدی ببندند که او اکنون برای مردمان کشورهای دیگر و حتی اهالی محله ای در شیکاگوی آمریکا دل می سوزاند و سینه چاک می دهد تا به محنت مردم ایران، هموطنانش، نپردازد که برایش دردسر ساز خواهد شد.

حسن روحانی را نیز با این شیوه خاموش کردند که برادرش را راهی زندان ساختند، تا هر روز او را به یاد داشته باشد و دست از پا خطا نکند.

همین شیوه را علیه خدابیامرز اکبر هاشمی به کار بردند که دختران و پسرانش را مورد تعقیب حکومتی قرار دادند و برای آن که کاملا خاطر جمع شوند، خودش را هم از داخل استخر به عالم باقی فرستادند.

تردیدی نیست که سپاه پاسداران می خواهد رهبری آینده ایران را به دست گیرد و یک کره شمالی دیگر در ایران به راه اندازد.

حکومت در هر زمینه به بن بست رسیده و خیزش همگانی همانند شمشیری بالای سر آن ها تکان می خورد و هر لحظه ممکن است فرود آید و بنابراین، آنان هرگونه تعارف و تظاهر را می خواهند کنار گذارند و از جمله نمایش مسخره دموکراسی و حکومت مردمی را بدور ریزند و حکومت نظامی اعلام کنند تا آسان تر بتوانند زبان ها را ببرند و دهان ها را ببندند.

چنین رژیمی، با ایجاد بحران های مداوم منطقه ای، می تواند همه دنیا را به دشمنی علیه رژیم وادارد و انزوای کامل به وجود آورد.

این دقیقا همان هدفی است که سپاه پاسداران می جوید: وقتی انزوای کامل برقرار باشد، آسان تر می توان بر مردم حکومت کرد و باورهای مذهبی را به اجرا گذاشت و به آمدن مهدی موعود شتاب بخشید.

خمینی آرزو کرده بود که ای کاش می شد یک دیوار چین به دور ایران به وجود آورد تا از تاثیرات خارجی برکنار بماند و به اسلام راستین ناب محمدی به نسخه شیعه آن روی آورد و حکومت اسلامی به اوج رسد و برکشورهای منطقه مسلط گردد و رهبری دنیای اسلام و سراسر جهان را به دست گیرد.

این آرزوی آشکار و پنهان خمینی بود که اکنون سپاه پاسداران می خواهد از طریق تسلط بر همه امکانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مردم ایرا، عملی سازد.

حتی می خواهند تدریس زبان انگلیسی را منسوخ کنند تا مبادا مردم ایران با فرهنگ و تمدن و علم و صنعت جهانی آشنا شوند و آرزو کنند که کشورشان در ردیف آن ها قرار گیرد.

خامنه ای به صراحت گفته بود که مگر رژیم اسلامی در ایران دیوانه است که نوجوانان را با یک زبان خارجی مانند انگلیسی آشنا سازد که بروند و بخوانند و با مطالبی آشنا شوند که با باور اسلامی تلقین شده از جانب رژیم تضاد دارد و آنان را از آرمان های حکومت دور می سازد؟

پس، نوجوانان ایرانی، از این پس بروند و زبان عربی بیاموزند، روسی بیاموزند، زبان چینی و کره شمالی یاد بگیرند که با باور اسلامی رژیم در تناقض و تضاد نباشد.

رژیم ایران به چه چیزی به نام پارلمان نیاز ندارد که علیرغم همه کمیته های استصوابی و فیلترها مختلف، بازهم افرادی به مجلس راه یابند که زبان به انتقاد می گشایند و عورت رژیم را آشکار می کنند!

باید حکومت نظامیان برقرار کرد و با ایجاد بحران در منطقه و جهان، موجبات انزوای کامل کشور را فراهم ساخت و یک اقتصاد فقیرانه و خودکفا برقرار کرد که به فروش نفت و تجارت با جهان بیرون نیازی نداشته باشد – حال چه باک که همانند کره شمالی، کودکان خوراک کافی برای خوردن نداشته باشند و رشد نکنند و بیمار و کند ذهن بار آیند.

از دید آن ها، این ها همه، به آمدن حضرت مهدی، امام زمان شتاب می بخشد و او رنج مومنین را می بیند و ظهورش را جلو می اندازد.

دستگیری روح الله زم بهترین امکان را به وجود می آورد که سپاه پاسداران و علی خامنه ای، هرکس را که بالای چشمش ابروست، به انحراف از خط رژیم متهم سازند و انگ جاسوسی به او ببندند و صدایش را خاموش کنند و باعث خروج او از صحنه شوند تا بی دردسر و بدون انتقاد و افشاگری از جانب رقیبان، بتوانند به هدف خود که همانا تسلط کامل سپاه بر ایران است دست یابند.

حسن روحانی از این احتمال به شدت نگران است و از زبان معاون خود هشدار می دهد که مبادا این بازداشت، به وسیله ای برای تسویه حساب های سیاسی مبدل گردد.

اگر در همان روزهای اول ربودن زم، از او اعترافاتی را بیرون کشیدند، فرض آن است که به سخن در آوردن وی کار دشواری نخواهد بود و نه تنها به آسانی می توان او را به اعتراف واداشت، بلکه با بکار گیری شیوه هایی که سپاه خیلی خوب آن ها را می شناسد، او را می توان به بلندگویی به هدف پاپوش دوزی برای هر فرد سیاسی رژیم مبدل ساخت که ممکن است بر سر راه سپاه پاسداران مانع به وجود آورده و باید او را حذف کرد.

گمان می رود که از سخن گفتن دروغین به نام مردم، خسته شده اند.

می دانند که این حنا دیگر رنگی ندارد و بهتر است که شمشیر را از رو ببندند و رودربایستی ها را کنار گذارند و حکومت کامل نظامیان را برقرار سازند تا شاید تسلط خود بر ایران زمین و مردم آن را مستحکم سازند و امکان خیزش مردمی را خنثی کنند.

اگر در لبنان، مردم به خاطر مالیات بستن بر واتس آپ دست به شورش می زنند، در ایران علل بسیار مهمتری برای چنین خیزش مردمی وجود دارد و سپاه نمی خواهد غافلگیر شود و بهتر است تعارف را کنار گذارد و نمایشی بنام دموکراسی و مردمسالاری را کنار گذارد.

تا کنون صدای نعلین شنیده می شد، ولی از این پس، صدای چکمه نظامی سپاه پاسداران نیر در راه است.

اورشلیم – شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹

8 دیدگاه‌

 1. اولا که یادگیری زبان خارجی پرکاربردمهم است وازجمله آن ها زبان انگلیسی است.یادگیری آن هم«طریقت»دارد نه «موضوعیت».
  ضمنا حضرت امام (ره) برخلاف مطالب عنوان شده در این مقاله ،تاکید بریادگیری زبان های خارجی داشتند حتی برای حوزه های علمیه .مدارس که جای خود دارد .
  نقل به مضمون فرموده اند پیش تربه یادگیری زبان خارجی احتیاجی نبود .امروز احتیاج است .ومی توانیم از داخل کشور حرفمان رابه گوش تمام دنیابرسانیم .

 2. این مقاله شما متین و تا حدود زیادی منطبق با وضع موجود در ایران بود بر خلاف مقالات قبلی که از الفاظ نه چندان مناسب در آنها استفاده می شد. به این نکته هم توجه داشته باشید آقای جوانمردی منبع زم را صادق لاریجانی معرفی می‌کند اگر این خبر صحیح باشد و در عین حال با در نظر داشت این که ابراهیم رییسی و صادق لاریجانی هر دو کاندید جانشینی رهبری هستند می‌توان حدس زد یک پروژه بزرگ حذف کلید خورده و ابراهیم رییسی اکنون یک حربه کشنده علیه صادق لاریجانی در اختیار دارد و نظامیان از هم اکنون در حال تثبیت نقش خود در رهبری آینده هستند. تحلیل شما صحیح به نظر می رسد.

 3. سلام.
  دیکتاتوریها انواع گوناگونی دارا هستند. یک دیکتاتوری بنام مذهب یا ایدئولوژی کشوری را پایه گذاری می کند و افراد داخل را به خودی و غیرخودی تقسیم بندی می کند و بنام یک قوم و مذهب دیکتاتوری یک مذهب را بر علیه سایر اقوام و ادیان و بنام دموکراسی به نمایش می گذارد.

  نوع دیگری از دیکتاتوریها دیکتاتوریهای فردی و نوع دیگر دیکتاتوری نظامیان می باشد.

  نوع دیگری از دیکتاتوری نیز در جهان امروز وجود دارد که بعد از جنگ جهانی دوم به برجسته ترین شکل حضور خود را به نمایش گذاشته است. نوع اخیر دیکتاتوری را دیکتاتوری ” جعل خبر ” یا “دیکتاتوری فیک نیوز” نامگذاری می کنم. وحشیانه ترین تصمیم گیریها را این نوع از دیکتاتوری در سالهای اخیر انجام داده است. تهاجم به عراق محصول این نوع از دیکتاتوری است که باعث کشتار وسیعی از زنان، کودکان و مردان عراقی بر مبنای خبر نادرست شد. خبرهای این کشتار بزرگ انسانی در میان انبوه خبرهای “دیکتاتوری جعل خبر” گم شد.
  دموکراسی نوعی از ابزار حاکمیتهای سیاسی برای انسجام بیشتر مردم کشورها و کسب اقتدار بیشتر در حکمرانی می باشد. آیا نظام سیاسی کشورمان به چنان درجه ای از بلاهت رسیده است که بخاطر روح الله زم و چند خبربیار خود را از این ابزار قدرتمند حاکمیتی محروم کند؟ گمان نکنم.

  به اسرائیل بپردازیم. با وجود تجربه بیشتر کشور اسرائیل از ابزار دموکراسی در مقایسه با کشور ما، دلیل اینکه دموکراسی اسرائیل از انگلستان نمی آموزد و اعراب فلسطینی را جزئی از برنامه ریزی دموکراسی خود به حساب نمی آورد چیست؟ آیا حکمرانان اسرائیل روزی خواهند توانست تضاد بین دو هدف: یعنی تضاد منافع ملی سرزمینی که دولت اسرائیل در آن استقرار دارد با منافع سرزمینی که تنها یهودیان را خودی حساب می کند و برای یهودیان اسرائیل حساب ویژه ای باز می کند، را تشخیص دهند و با زدودن خودی و غیر خودی در این کشور بتوانند از تمامی ظرفیتهای دموکراسی به عنوان ابزاری برای انسجام بیشتر اقتدار نظام سیاسی کشورشان استفاده نمایند؟

 4. شآلوم.
  مهربان امیر، استاد بزرگوارم؛
  شاید اگر با دیگران متفاوت هستم به دو علت است یکی به دلیل حافظه ای که داده و یکی از بابت مغز ضربدری(منظورم این است که منطق علامت ضرب می شود که دو طرف مغزم دائم بابت همه چیز که می شنوم و می بینم چون میکسر همه را درهم کند و نتیجه ای دهد که چون اطرافیان درک آنی ندارند از من خسته و رنجیده شده‌اند؛ که لوای آتی را به نوای آنی بخشیدن ثواب دارد)

  :Shimon Peres quotes
  we should use our imagination, more than our memory.
  به هرحال می خواهم در اینجا چند بخش از حافظه ام را ترکیب کنم و نتیجه گیری کنم؛
  خوب یادم هست زمانی در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست جمهوری ایران و در ستاد میرحسین موسوی مقاله ای با این عنوان به دستم رسید«مخمل در ستاد میرحسین» که قبلا هم گفته ام؛ اما بعد نماز جمعه معروف رهبر معظم انقلاب را به یاد دارم که صراحتا از انجام انقلابی رنگین مانند آنچه در گرجستان شد سخن به میان آورد و معلوم بود که دوست دارند که آرام انتقال قدرت صورت گیرد؛
  بعد در زمانی که خبر فوت زنده یاد اکبر هاشمی بهرمانی منتشر شد شما در تحلیلی مثالی آوردید که حس خوب و سرخوشی به من داد؛ خاطرنشان فرمودید که: نظام اسلامی پسا هاشمی چون بالنی خواهد بود که فقط خامنه‌ای و جناح سپاه را دارد که چنان بالا و بالاتر خواهد رفت(برعکس نظام شاهنشاهی که سقوط کرد و متلاشی شد و ناپدید) کم رنگ و کمرنگ می شود و یک باره محو می شود.
  با تشکر(سپاس) از تحلیل خوب شما استاد فرزانه.
  ارادتمند شما،
  امید از ایران، شیراز

 5. توی یک چیز موندم، من، اونهم اینه که این همه نرم افزار پیشرفته جاسوسی و کامپیوتر های مختص کنترل کردن زندگی مردم، چه جوری در اختیار سپاه قرار میگیره ؟! که بخواد باهاش مردم رو کنترل کنه ؟!
  ایرانی ها و جالبتر ار ایرانی ها “دشمنان شون” دائما” میگن که از روسیه و چین تهیه میشه،
  چینی ها که علنا” میگن زمین کشور چین رو به هر کی که بخواد کارخونه بزنه، قرض میدیم، هر چی هم خواست تولید کنه، فقط یه سهمی از سودش به ما بده، و این فناوری ها تحت لیسانس کشور های خارجی هستش، و در چین فقط تولید و مونتاژ میشوند، (که عاقلانه ست برای چین و شرایط شون)
  روس ها هم که فناوری جاسوسی پیشرفته به ایرانی ها نمی فروشن، چون توی معاملات شون با ایران ثابت کردن که به حاکمان ایران “که مزدور کشور دیگه ای هستن” اصلا اعتمادی ندارن چه برسه به اینکه این فناوری ها رو به اینها بدن ! و ادعای ایران درباره ارتباط با روسیه یه بلوف سیاسی بزرگ هستش نه بیشتر، و سپاه برای سرپا نگه داشتن این بلوف، چند وقت یکبار قراردادهای اقتصادی و تجاری میلیون دلاری با اونها میبنده، اما سپاه فقط پول رو بابت زنده نگه داشتن بلوف هاش تحویل میده و چیزی گیر ایران نمیاد مگر پفک نمکی {اینو یه ضد اطلاعاتی گفت} ) واین ارتباط نهایتا” به باندهای خلافکار روس در زمینه هک و جاسوسی محدود میشه، که سپاه بابتش دلارهای نفتی رو خرج میکنه !
  —————————————————————————————–
  همه اینها به کنار؛
  سوال اینه که؛ پس اون کشور صاحب واقعی فناوری های جاسوسی فروخته شده به سپاه، کیه، که سپاه جرات نداره جلوی مردم اسمش رو به زبون بیاره، و دائما” اون رو میندازه گردن روسیه و چین؟!

  و آیا این کشور اصلی تولید کننده این فناوری های پیشرفته، (که اونها رو به نام چین و روسیه و هلند، به ایران وارد میکنه تا سپاه پاسداران بتونه مردم رو کنترل کنه) از اون کشورهایی نیست که دائما سپاه بر اونها شعار “مرگ بر . . . . . ” میفرسته ؟!
  ————————————————————————————
  بیخیال !
  با برگ چغندر که طرف نیستید، هستید؟
  (:
  این کمک مخفیانه جاسوسی به سپاه، برای کنترل مردم، جزو همون “جراحی خاورمیانه ست” که کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه بوش گفته بود ؟

Comments are closed.