پس از کشتار بیش از دویست نفر و زخمی ساختن صدها تن دیگر، خامنه ای ادعای پیروزی می کند

علی خامنه ای برای ناچیز جلوه دادن خیزش مردمی در ایران، ادعای پیروزی کرده و از جمله گفت :  دوستان و دشمنان بدانند در حوادث امنیتی چند روز اخیر، دشمن را عقب زدیم. با تدابیر شدید امنیتی در عرصه‌های مختلف دشمن را عقب زدیم .شاهدان عینی در ایران می گویند : حکومت خود اقدام به تخریب و آتش زدن اموال مردم و دولت می کند .

شهروندی از ایران در تماس با تلفنی با رسانه های خارج از کشور گفته است که رژیم اسلامی ایران بانک ها را رژیم آتش زده است و با آتش زدن ماشین ها و بانک ها و زندگی مردم قصد دارد با ایجاد رعب و تنفر و وحشت جنبش را سرکوب و خاموش کند. با قساوتی غیر قابل تصور .

وی گفته است : عوامل امنیتی حکومت ایران بانک هایی را آتش زده اند که زیر خانه های مسکونی بوده اند و خیابان ها پر از مامورین  انتظامی و بسیج و سپاه بوده است .

وی افزود: امکان نداشت با وجود آن همه مامور در خیابان کسی جز خود مامورین حکومتی توانسته باشد بانک ها را آتش بزند .خودشان آتش زده اند و از آن فیلم گرفته و به خبرگزاری های مثل بی بی سی ارسال کرده اند .و آن کلیپ ها از بی بی سی و سایر رسانه های وابسته به حکومت نشان داده شد و در تلویزیون سراسری ادعا می کنند که حضورشان در خیابان و دلیل حکومت نظامی و قطع برق و اینترنت و غیره تلاش برای محافظت جان و مال مردم است .

در حالیکه مردم نه برق داشتند و نه اینترنت که بتوانند بانک آتش بزنند و بلافاصله خبرش را برای خبرگزاری ها ارسال کنند

وی گفت : در همین محل ما تمام مغازه ها بسته بود حتی نان از همسایه قرض می گرفتیم و هیچ کس جز خود مامورین در خیابان نبودند وقتی ما شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم دیدیم چندین بانک در نیمه شب آتش گرفته شده است .

3 دیدگاه‌

  1. خامنه ای ورژیمش باخته ،پیروز نشده.حماقت خامنه ای همان اعلام پیروزی اش است.کدام حکومت در دنیا سراغ دارید که سرکوب و کشتن مردمش را پیروزی بداند و جشن پیروزی بگیرد،جز ولیت فقیه.

  2. این دزدها به پول احتیاج دارند و برای همین بود که قیمت بنزین و چیزهای دیگر را افزایش داده اند،. پس خودشان پول بانکها را تخلیه میکنند و بعد هم به اتششان میزنند.

Comments are closed.