پس از یک رشته ترفند و دروغ پردازی رژیم، فدراسیون بین المللی شطرنج، ایران را “معلق” کرد

فدراسیون بین المللی شطرنج پس از ماه ها جدال و مباحثه با مقامات ورزشی ایران، در مورد جلوگیری از رویارویی شطرنج بازان ایرانی با رقیبان اسرائیلی، در بازی های بین المللی، بالاخره تصمیم به متوقف کردن عضویت ایران گردید. این اقدام ظاهرا جنبه موقتی دارد، تا شاید رژیم ناچار به تغییر سیاست خود شود. ولی از آن جا که امیدی نسبت به این امر نمی رود، ارزیابی آن است که رژیم برای همیشه از عضویت در فدراسیون بین المللی شطرنج اخراج می شود.

رشته های ورزشی دیگر ایران نیز با همین مصیبت روبرو می باشد و فدراسیون بین المللی جودو نیز اخطارهای مشابهی به رژیم ایران داده و موقعیت حکومت در فدراسیون کشتی نیز به همین خاطر متزلزل است.

در یک سال اخیر ده ها تن از شطرنج بازان ایرانی که اکثر از برجستگان این رشته در داخل و خارج از ایران هستند، به علت مسابقه با شطرنج بازان اسرائیلی و یا پائین آوردن حجاب اجباری هنگام انجام مسابقه، مورد آزار و تهدید قرار گرفته اند و شماری از برجسته ترین های آن ها ناچار به ترک وطن و تقاضای پناهندگی در کشورهای دیگر شده اند.

آخرین مورد آن خانم شطرنج بازی بود که از داوران برجسته بین المللی محسوب می شد که بریتانیا به او پناهندگی داده است.

آگاهان می گویند که فدراسیون بین المللی شطرنج، طی یک مدت طولانی، کوشید بر رژیم ایران فشار آورد که از سیاست تبعیض آمیز خود علیه اسرائیل دست بردارد و مقامات ورزشی رژیم هربار کوشیدند با ترفندهای مختلف، این موضوع را پرده پوشی کرده و ادعا کنند که از تبعیض علیه اسرائیل جانبداری نمی کنند.

ولی این ترفند کارساز نبود و فدراسیون بین المللی، این بار تمام گزارش های خبرگزاری های دولتی را که نشان آشکار از این تبعیض است، به زبان انگلیسی ترجمه کرد و آن ها را در اختیار تصمیم گیرندگان گذاشت که به این نتیجه رسیدند که رژیم همچنان دروغ می گوید و حاضر به تغییر سیاست خود نیست.

اگر رژیم ایران در مهلتی که از جانب فدراسیون جهانی تعیین گردیده، رفتار خود را دگرگون نسازد، اخراج آن به صورت دائمی در می آید/

.آشنایان امور می گویند که استعداده ایرانیان در بازی شطرنج، شگرف است و اخراج از فدراسیون، ایران را از داشتن جایگاه افتخارآمیز خود در عرصه جهانی محروم می کند.

در اسرائیل، به بازی شطرنج، برای پرورش توانایی های فکری جوانان، اهمیت بسیار داده می شود. ولی در چند مسابقه بین المللی، شطرنج بازان جوان ایرانی، اسرائیلی ها را پشت سر گذاشته اند.