پس از یک سال وقفه،  نشست مجلس خبرگان رهبری در بهمن ماه برگزار می‌شود

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه خبرگان، و امام جمعه موقت تهران گفته است که با توجه “به بهبود نسبی شرایط بیماری کورونا”،هشتمین اجلاس رسمی پنجمین دوره این مجلس پس از یک سال وقفه در ١۴ بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.

مجلس خبرگان رهبری معمولا دو نشست در هر سال برگزار می‌کند. نشست قبلی مجلس خبرگان مربوط به شهریور سال ۱۳۹۸ است و قرار بود که هشتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری”دوره پنجم” در تاریخ های ۱۴،۱۳ و ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۸ برگزار شود. اما این اجلاس دوبار به تعویق افتاد.

بر اساس  قانون اساسی حکومت ایران”تعیین رهبر”» از وظایف مجلس خبرگان است. از دیگر وظایف این مجلس نیز نظارت بر فعالیت‌های رهبر و یا “برکناری”او -در صورتی‌که از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد شرایط باشد.

با این حال این مجلس تاکنون گزارشی در خصوص عملکرد رهبر حکومت اسلامی ارائه نکرده‌است. در مقابل، این نهاد و اعضای آن بارها به مسائل سیاسی، اقتصادی یا مسائل مربوط به توافق اتمی پرداخته، درباره مسائل سیاست‌ داخلی و خارجی دولت ایران، دخالت و ابراز نظر کرده‌اند.