پلنگ ایرانی در باغ وحش اسرائیل، می خواهد داماد شود و دنبال یک عروس زیبارو  و خوش قامت می گردد

دوستداران جانوران در اسرائیل در انتظار اجرای یک وصلت نیک هستند تا بتوانند در شادی عروس و داماد سهیم باشند و شادی کنند. تلاش برای انجام این وصلت، با ایران مربوط می شود و حتی نام کورش کبیر پادشاه دادگستر ایران در میان است.

حکایت از این قرار است که پلنگ ایرانی، از دیدگاه دوستداران محیط زیست و دنیای جانداران، یکی از زیباترین حیوانات جهان است. اندامی کشیده و پوستی پوشیده از لکه های گوناگون دارد که به پلنگ ایرانی زیبایی ویژه ای اعطا می کند.

ولی در باغ وحش اسرائیل این مشکل وجود دارد که پلنگ ایرانی تنها و بی کس است و هنگام جفت گیری او فرا رسیده و زوجی ندارد. اکنون مسئولان باغ وحش اسرائیل در کشورهای اروپایی و اماکن دیگر، در به در دنبال پلنگ زیبارو و خوش پیکری می گردند که با این پلنگ وصلت کند و به حجله بروند و عروس و داماد شوند.

یک نکته را اضافه کنیم: مسئولان باغ وحش اسرائیل، نام پلنگ ایرانی را “کوروش” گذاشته اند و توضیح می دهند که این اقدام را نباید کوچک داشت پادشاه دادگستر ایران تلقی کرد – کاملا به عکس. در اسرائیل، شیر و پلنگ و فیل را به اسم پادشان پرقدرت نامگذاری می کنند و آن را نشان تجلیل می دانند.

لطفا اگر در باغ وحش های دنیا یک پلنگ خانم زیبا و خوش قامت سراغ دارید، هرچه زودتر با باغ وحش اسرائیل تماس بگیرید و در ضمن، فیلم کوتاهی از این پلنگ ایرانی زاده را در وبسایت رادیس دات اورگ وبسایت رادیو پیام اسرائیل مشاهده کنید.