پلیس آلمان، به منازل اسلام‌گرایان افراطی در برلین و براندنبورگ حمله کرد و آنان را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد 

وزارت کشور آلمان،  با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : وزیر کشور ایالتی، آندره آس گایزل به صدها نیروی پلیس آلمان در برلین و ایالت براندنبورگ روز گذشته (پنجشنبه) دستور داد تا در عملیاتی هماهنگی به خانه اعضای یک سازمان اسلامگرای افراطی یورش برده و آن را تفتیش کنند .

وزیر کشور ایالتی گفته است که این گروه اندیشه های افراطی و تندروانه ای چون “استقرار دین و حکومت الله” در آلمان را دنبال می کند

در این بیانیه امده است که در این حمله نزدیک به ۸۵۰ نیروی پلیس از جمله اعضای کماندوهای ویژه، یگان ویژه، برای بازداشت اعضای سازمان موسوم به «جماعت برلین» و تفتیش خانه های آنها شرکت داشتند.

رسانه های آلمان نیز در این باره نوشته اند که  این سازمان اسلامگرای افراطی که یک گروه “سلفی” است که به جز تحسین اقدامات گروه داعش در ماه های اخیر خواستار مرگ دگراندیشان شده است.

این نخستین  اقدام جدی را اعضای سنای شهر برلین علیه این سازمان انجام دادند. سنای پایتخت آلمان،نیز با صدور بیانیه ای  این انجمن اسلام گرای افراطی را غیرقانونی خواند و هرگونه فعالیت از سوی اعضای آن را ممنوع اعلام کرد.

 

گایزل، گفته است  که تهدیدهای تروریستی گروه های اسلام گرای افراطی در پایتخت آلمان همچنان جدی است. وزیر کشور ایالت براندنبورگ تاکید کرده است  که حمله پلیس هشداری برای دیگر گروه های مذهبی افراطی در سراسر آلمان است.

پلیس آلمان تاکنون هیچ خبری درباره بازداشت احتمالی اعضای این سازمان منتشر نکرده است و تنها گفته است که حملات تنها در جهت تفتیش منازل و شفاف شدن منابع مالی اعضای این سازمان انجام گرفته است.