پلیس ایران سه نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی نوزادان بازداشت کرد

فقر و فلاکت در ایران، خانواده ها را به فرزند فروشی کشانده است. پلیس ایران سه نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی نوزادان بازداشت کرد . بدینسان پس از کلیه فروشی و بدن فروشی برای تامین حداقل نیاز، اکنون مردم ایران ناچار شدند که جگر گوشه های خود را به فروش بگذارند.

حسین رحیمی، رییس پلیس تهران گفته است که  فردی را که  آگهی فروش نوزادان را در فضای مجازی منتشر کرده بود، را بازداشت کرده است .

او افزود: در این عملیات یک نوزاد ۲۰ روزه و یک نوزاد دوماهه همراه دستگیرشدگان پیدا شده است که به ادعای متهمان “از خانواده‌های بی‌بضاعت به ازای مبلغی اندک خریداری شده‌اند.”

یا دآور می شود : در هفته های گذشته انتشار تصاویری از نوزادان در ایران به همراه مبلغی برای فروش آنها از ۴۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان با واکنش های زیادی روبرو شد.اما مقام های رسمی حکومت تا کنون این خبر  تایید نکرده اند .

پلیس تهران می‌گوید:  متهمان نوزادان گفته اند که انان را حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از خانواده‌ها خریده‌اند.

در این گزارش آمده است که متهمان ادعا می کنند که به علت وضعیت بد مالی دست به این کار زده اند ، آنان کودکان را  از خانواده‌های فقیر می‌گرفتند و به خانواده‌های متمول می‌داده که از آنها خوب نگهداری کنند.این در حالی که بهزیستی خرید و فروش کودکان را برای هر دو طرف معادل “قاچاق انسان” می‌داند.

موضوع فروش نوزادان در ایران اتفاق جدیدی نیست و بارها رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که خانواده‌های فقیر و بسیاری از زنان بدون همسر، نوزاد یا کودک خود را می‌فروشند. اما فروش اینترنتی آنان واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

در این گزارش آمده است که  متهمان که یک مرد و ۴ زن بودند، مادران فقیر را شناسایی می‌کردند و از آغاز بارداری تا تولد فرزند هزینه آنان را می‌دادند و پس از تولد کودکان را از آنها می‌گرفتند.