پلیس فرانسه به جنبش اعتراضی جلیقه زردها پیوست

پلیس فرانسه به جنبش اعتراضی جلیقه زردها پیوست

پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراض به سیاست های ناعادلانه دولت اماده امانوئل مکرون روز چهارشنبه ۱۹ دسامبر تمامی کمیساریا ها و مراکز پلیس در سراسر این کشور بلوکه و تعطیل خواهند بود.

عتراضات مردمی در فرانسه، ابتدا به دلیل افزایش بی رویه قیمت سوخت از سوی دولت آغاز شد و سپس به تظاهرات گسترده ضد دولتی تبدیل شد.
تظاهرکنندگان نسبت به هزینه های بالای زندگی در فرانسه معترض هستند.

شماری از شهروندان فرانسوی بر این باورند که دولت امانوئل مکرون در جهتی اشتباه حرکت می کند.