پناهجویان ایرانی در کشورهای پیرامونی، از شیادانی سخن می گویند که ذخیره مالی آن ها را با حیله گری از دستشان بیرون می آورند

سفارت یا کنسولگری هیچ کشور و یا نهادهایی که به امور پناهندگان رسیدگی می کنند، قادر نیستند کار پناهجویان را جلو اندازند

شماری از ایرانیان پناهجو که در کشورهای پیرامونی ایران مستقر شده اند و به امید مهاجرت به یک کشور اروپایی یا ایالات متحده و کانادا می باشند، شکایت کرده اند که افراد شیادی با این ادعا که می توانند برایشان ویزا و یا اجازه پناهندگی دریافت کنند به اخاذی پرداخته اند.

در برخی موارد، یک پناهجو، همه ذخیره مالی خود را از دست داده و به نان شب محتاج شده است.

شماری از این پناهجویان در ترکیه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان، به رادیو پیام اسرائیل گفته اند که افراد کلاش، حتی ادعا کرده اند که می توانند گذرنامه اسرائیلی برای متقاضیان تهیه کنند. ولی معلوم شده که همه این ادعاها دروغ بوده و افراد شیاد با دریافت هزاران دلار از متقاضیان، ناپدید شده اند.

دست کم در دو مورد شاکیان گفته اند که یک بانو خود را اسرائیلی معرفی کرده و یک مرد نیز گفته است که با مقامات ارشد اسرائیلی ارتباط دارد و یک وکیل دادگستری می باشد و می تواند موجبات مهاجرت علاقمندان را فراهم سازد.

رادیو پیام اسرائیل دو هفته پیش از وجود وبسایتی خبر داد که ظاهرا توسط وزارت جذب مهاجران در اسرائیل انتشار یافته و در آن ادعا شده که پناهجویان می توانند حتی در ظرف یک روز به اسرائیل انتقال یابند.

آگاهان می گویند که چنین افراد شیادی که به ذخیره مالی ناچیز پناهجویان ایرانی، به ویژه در ترکیه، چشم طمع دوخته اند، با این گونه ترفندها، پول آن ها را می گیرند و ناپدید می شوند و یا هرگونه آشنایی را انکار می کنند.

به گفته آگاهان، سفارت یا کنسولگری هیچ کشور و یا نهادهایی که به امور پناهندگان رسیدگی می کنند، قادر نیستند کار پناهجویان را جلو اندازند و یا خارج از نوبت و حتی به طور غیر قانونی، به آن ها اجازه مهاجرت بدهند و پناهجویان ایرانی باید در این گونه موارد بسیار هشیار عمل کنند.