پناهجویان ایرانی: «پناهجویان افغانی در یونان، در انتقام قتل هموطنان خود، به دختران ایرانی تجاوز کردند»

خشم مردم افغانستان در مورد جنایات حکومت ایران در مورد کارجویان افغانی که قصد گذر از مرز را داشته اند، حتی به جزیره لسبوس در یونان نیز رسیده است که در آن جا هزاران نفر پناهجوی ایرانی، افغانی، عرب و کشورهای دیگر به سر می برند و در انتظار کشوری هستند که حاضر شود آنان را بپذیرد.

برخی از پناهجویان ایرانی می گویند که پناهجویان افغانی، پس از شنیدن خبر غرق شدن شماری از هموطنان خود در هریرود، پناهجویان ایرانی را مورد تهاجم قرار داده اند و حتی دختران خردسال ایرانی را مورد تجاوز جنسی قرار داده و به تهدید خانواده های ایران پرداخته اند. این پناهجویان شکایت می کنند که پلیس یونان نسبت به این تعرض ها بی اعتنایی نشان می دهد و ادعا می کند که کاری از دستش ساخته نیست.